Now showing items 2227-2246 of 2609

  • Vademecum Bezpieczeństwa 

   Wasiuta, Olga; Klepka, Rafał; Kopeć, Rafał; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Libron, 2018)
  • Validity of Single-Item Self-Report Measure of Examination Stress 

   Łukowicz, Paulina; Choynowska, Anna; Świątkowska, Anna Maria; Bereznowski, Piotr; Wróbel, Wiktor Kornel; Atroszko, Paweł Andrzej (Młodzi Naukowcy, 2017-09)
   Interest in the examination stress among children and university students, often referred to as test anxiety, has been constantly growing since 1950s. This phenomenon has quickly become subject of many theories, which ...
  • Validity of Single-Item Self-Report Measure of Learning Engagement 

   Łukowicz, Paulina; Choynowska, Anna; Świątkowska, Anna Maria; Bereznowski, Piotr; Wróbel, Wiktor Kornel; Atroszko, Paweł Andrzej (Młodzi Naukowcy, 2017-09)
   Interest in learning engagement of children and university students is constantly growing since 1960s. It resulted in plurality of theories conceptualizing the phenomenon and tools created to measure it. Moreover, studies ...
  • Vielfältige Aspekte des Glaubens 

   Ceglarek, Roman; Kapuściński, Jacek; Olczyk, Arkadiusz; Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie (MIRIAM-VERLAG • D-79798 JESTETTEN, 2014)
   Im Apostolischen Schreiben Porta Fidei, das an die ganze Gemeinschaft der Kirche gerichtet ist, schrieb Papst Benedikt XVI., er habe entschieden, ein Jahr des Glaubens auszurufen. Es wird am 11. Oktober 2012, dem fünfzigsten ...
  • The Visegrad Countries in Crisis 

   Pakulski, Jan; Higley, John; Lengyel, György; Ilonszki, Gabriella; Szomolányi, Soňa; Gál, Zsolt; Frič, Pavol; Jasiecki, Krzysztof (Collegium Civitas, 2016)
   After two decades of successful economic growth, stability and “democratic consolidation” all countries in the Visegrad alliance face crises and uncertainties, most of which reflect the upheavals in Europe. Their unity is ...
  • Vzdělávání seniorů v oblasti nových médií 

   Tomczyk, Łukasz (Asociace Institucí Vzdělávání Dospělých ČR, 2015)
   Tato práce obsahuje charakteristiku některých nejdůležitějších faktorů determinujících vzdělávání seniorů v oblasti nových médií. Učení se a vyučování cílové skupiny je zde znázorněno pomocí „neformálního systému vzdělávání”, ...
  • W gdańskim ogrodzie muz. Gimnazjum Akademickie w Gdańsku wobec kultury starożytnych Greków i Rzymian. Idee - teksty - artefakty 

   Awianowicz, Bartosz; Bogumił, Izabela; Kociumbas, Piotr; Paluchowski, Piotr (Wydawnictwo Bernardinum, 2016)
   Niniejsza publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej znajdują się eseje wprowadzające Czytelnika w tematykę obecności tradycji antycznej w Gdańsku wczesnonowożytnym. Ich autorami są młodzi badacze z różnych ośrodków ...
  • W jakiej Europie chcemy żyć? V Międzynarodowe Forum Europejskie EUROPA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ. Wybrane wystąpienia 

   Fedas, Anna; Dziekan, Kacper; Kerski, Basil (Europejskie Centrum Solidarności, 2018)
   Podczas piątej edycji forum EUROPA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ odbyła się dyskusja na temat sytuacji politycznej na kontynencie, którą sprowokowały dwie istotne daty – 100 lat po rewolucji bolszewickiej i 60-lecie traktatów ...
  • W kierunku rozwoju polityki rodzinnej w Polsce 

   Durasiewicz, Arkadiusz (Dom Wydawniczy Elipsa, 2017)
   Publikacja zawiera szczegółowe wprowadzenie w problematykę rodziny oraz politykę rodzinną. W książce poruszony został wątek historyczny dotyczący rozwoju polityki na rzecz rodzin na przestrzeni wieków, przedstawione są ...
  • W obliczu starości 

   Frąckiewicz, Lucyna; Uniwersytet Śląski w Katowicach (OW Augustana, 2007)
  • W poszukiwaniu antagonisty. O wątkach egzystencjalnych w twórczości Kornela Filipowicza 

   Gorzkowicz, Justyna (Pewne Wydawnictwo, 2018)
   Książka jest efektem wieloletniej pracy poznawczej nad twórczością Kornela Filipowicza. W oparciu o Bloomowską teorię lęku przed wpływem w odświeżający sposób analizuje relacje jego pisarstwa z filozofią egzystencjalistów, ...
  • W poszukiwaniu dobra w perspektywie jednostkowej i społecznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin Profesor Krystyny Ostrowskiej 

   Przesławski, Tomasz; Uniwersytet Warszawski (Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, 2020)
  • W poszukiwaniu efektywności inwestycji publicznych 

   Derkacz, Arkadiusz Jan (MyBook, 2018)
   Działalność państwa kontraktującego, ujawniana między innymi w wytwarzaniu i dostarczaniu dóbr publicznych determinowanych potrzebami społecznymi, jest coraz częściej postrzegana jako element nowoczesnego państwa. Bezsprzecznym ...
  • W poszukiwaniu skutecznych reakcji na przestępczość. Programy korekcyjno-edukacyjne 

   Czarnecka-Dzialuk, Beata; Drapała, Katarzyna; Ostaszewski, Paweł; Więcek-Durańska, Anna; Wójcik, Dobrochna (Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017)
   Publikacja składa się z czterech niezależnych raportów z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, dotyczących orzekania i realizowania programów korekcyjno-edukacyjnych w zakładach ...
  • W stronę Ziemi Obiecanej. Komentarz do Księgi Wyjścia 

   Majewski, Marcin (Wydawnictwo eSPe, 2011)
  • W stulecie „Bibliotekarza” 

   Wojciechowska, Maja; Czajka, Stanisław; Wojciechowski, Jacek; Wołosz, Jan; Maj, Jerzy; Buck, Andrzej; Staniów, Bogumiła; Konieczna, Danuta; Rogoż, Michał (Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020)
  • W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym 

   Skrzyniarz, Ryszard; Łobacz, Małgorzata; Borowska, Barbara; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła I (Wydawnictwo "Episteme", 2015)
   Lublin jest miastem, w którym tradycje akademickie są bardzo bogate i różnorodne. Jako ważny ośrodek na akademickiej mapie Polski od zawsze skupiał autorytety, które wpływały na światopogląd i kształtowały postawy kolejnych ...
  • W trosce o zdrowie dziecka i Twoje. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) – kompendium wiedzy 

   Banach, Marek; Matejek, Józefa (Wydawnictwo «scriptum» Tomasz Sekunda, Kraków, 2016)
   Problematyka Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS – Featal Alcohole Syndrome) jest obecna w polskiej literaturze przedmiotu od kilku lat, niemniej jednak badania nad samym zjawiskiem prowadzone są sporadycznie. Stosunkowo ...
  • Walka klas w bezklasowej Polsce 

   Magala, Sławomir [Starski, Stanisław] (Europejskie Centrum Solidarności, 2012)
   Autor interpretuje źródła antykomunistycznego zrywu społeczeństwa z lat osiemdziesiątych jako przejaw walki klasowej. W umiejętny sposób opisuje proces budzenia się świadomości klasowej wśród robotników zaangażowanych w ...
  • Walki powietrzne podczas wojen izraelsko-arabskich 

   Marszałkiewicz, Jakub (Difin SA, 2016)
   Książka ukazuje ogromną rolę lotnictwa w konfliktach zbrojnych XX wieku na przykładzie wojen izraelsko-arabskich. Przedstawiono tu prymat w skuteczności zastosowania nowoczesnego lotnictwa Izraela, wyposażonego z reguły w ...