Now showing items 21-40 of 2543

  • Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne 

   Koleśnik, Jan (Difin SA, 2014-08-27)
   Autor publikacji porusza aktualną i niezwykle istotną problematykę zmian w zakresie pomiaru adekwatności kapitałowej banków, wynikających z wejścia w życie od 1 stycznia 2014 r. unijnego pakietu regulacji CRD IV, stanowiącego ...
  • Administracja a strategie i polityki publiczne 

   Jurkowska-Gomułka, Agata (Difin SA, 2016)
   Administracja publiczna, rządowa i samorządowa, choć zobligowana do planowania i wdrażania polityk publicznych, nadal postrzega te zagadnienia jako nowe, nieprzystające do dotychczasowych form działania administracji. ...
  • Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec współczesnych ryzyk 

   Kurczewska, Kamilla; Kurzępa-Dedo, Katarzyna (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ; Naukowe Wydawnictwo IVG, 2018)
   Książka zawiera teksty poświęcone zarówno prezentacji ogólnego kontekstu normatywnej regulacji ryzyka, jak i poszczególnych obszarów oraz sposobów regulacji ryzyka w polskim prawie. Publikację rozpoczyna tekst stanowiący ...
  • Administracja. Jej etyka i pragmatyka służbowa 

   Szonert, Zbigniew (Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe, 2017)
   Nasilający się w ostatnich latach zanik wrażliwości moralnej w działaniu służb i osób publicznych powoduje, że wiedza o roli i znaczeniu etyki w życiu publicznym stała się ważnym elementem kształtowania świadomości ...
  • Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa 

   Błachucki, Mateusz (Wydawnictwo RPO, 2015-12)
   Prezentowana publikacja poświęcona jest analizie administracyjnych kar pieniężnych. Zagadnienie to nabiera coraz większego znaczenia wraz ze wzrostem wysokości nakładanych administracyjnych kar finansowych i zwiększającym ...
  • Administrator nieruchomości. Zagadnienia prawne i praktyczne 

   Tomaszewska, Ewa (Difin SA, 2015)
   Wznoszenie osiedli mieszkalnych posiadających budynki pod ciągłym dozorem ochrony, w tym budowanie nieruchomości objętych kodeksową współwłasnością, to obecnie norma na rynku mieszkaniowym. W celu jak najlepszego funkcjonowania, ...
  • Adwokaci Nowego Sącza do 1945 roku 

   Tabaszewski, Robert (Polskie Towarzystwo Historyczne/ Prezydent Miasta Nowego Sącza, 2014-07-07)
   Dzieje palestry, to przede wszystkim historia ludzi, którzy ją tworzyli, a dopiero w dalszej kolejności suma spraw prowadzonych przez adwokatów. O ile jednak możliwe jest zwięzłe opisanie życia zawodowego i rodzinnego członków ...
  • Adwokat w sprawach o nieważność małżeństwa. Rozwiązania ustawodawcze i ich stosowanie w sądach kościelnych (1983–2018) 

   Krzywkowska, Justyna; Sztychmiler, Ryszard (Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, 2018)
  • Agencje, komitety i inne jednostki organizacyjne w Unii Europejskiej 

   Witkowska, Marta; Wojtaszczyk, Konstanty A. (Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015)
   Publikacja prezentuje całokształt zagadnień związanych z funkcjonowaniem agencji, komitetów i innych jednostek organizacyjnych w Unii Europejskiej (UE). Przybliża podstawy prawne, zasady organizacyjne, opisuje relacje ...
  • Aging in the Social Space 

   Klimczuk, Andrzej; Tomczyk, Łukasz (The Association of Social Gerontologists, 2015)
   A publication called Aging in the Social Space is a compilation of studies, which deal with theoretical understanding and empirical solutions, learning about problem spheres, specifying content parallels of social, legal, ...
  • Agri-food clusters in Poland 

   Figiel, Szczepan; Kuberska, Dominika; Kufel, Justyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Wybrane aspekty koncepcji klastrów. Uwarunkowania powstania i rozwoju klastrów rolno-spożywczych. Mapowanie klastrów w Polsce. Polskie inicjatywy rolno-spożywczych klastrów w porównaniu do potencjału rozwojowego. Wpływ na ...
  • "Agricultural budget" and the competitiveness of the Polish agriculture 

   Lenkiewicz, Stanisław; Rokicki, Bartłomiej; Wieliczko, Barbara (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   WPR w Polsce w latach 2014-2020. Wpływ WPR na regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa. Ocena wpływu "budżetu rolnego" UE na sytuację finansową polskiego rolnictwa i całą gospodarkę. Skala i kierunki inwestycji w ...
  • Agricultural company and agricultural holding towards climate and agricultural policy changes (3) 

   Abramczuk, Łukasz; Adamski, Marcin; Augustyńska, Irena; Czułowska, Magdalena; Józwiak, Wojciech; Skarżyńska, Aldona; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017)
   Problems that farms will have to face by 2025. Evaluation of the development capacity of medium-sized farms in the context of climate change and economic policy. Efficiency and farms afforesting lands against a background ...
  • Agricultural company and agricultural holding towards climate and agricultural policy changes (4) 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska, Irena; Bębenista, Arkadiusz; Józwiak, Wojciech; Mirkowska, Zofia; Skarżyńska, Aldona; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018)
   It is the fourth out of five publications devoted to functioning of agricultural enterprises and farms under conditions of changes in climate and the anticipated change in agricultural policy which is expected to take ...
  • Agricultural Farm Income and competitiveness of the tax and insurance systems 

   Pawłowska-Tyszko, Joanna; Soliwoda, Michał (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Polityka podatkowa i ubezpieczeniowa sektora rolnego. Uwarunkowania systemu podatkowo-ubezpieczeniowego rolnictwa. Wieloaspektowe ujęcie dochodu w teorii ekonomii, finansów i prawa podatkowego. Dochód w teorii ekonomii. ...
  • Agricultural policy and the decisions of agricultural producers as to income and investment 

   Rembisz, Włodzimierz; Sielska, Agata; Bezat-Jarzębowska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Dochody producentów rolnych a renta polityczna i ekonomiczna. Substytucja między rentą polityczną a ekonomiczną. Przykłady tworzenia się substytucji i obu rent. Renta polityczna a inwestycje. Przykłady relacji między rentą ...
  • Air Safety Environment of the State 

   Radomyski, Adam; Malinowski, Piotr; Michalski, Daniel; Lotnicza Akademia Wojskowa; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska, 2018)
   In the book, the authors have focused on the key problem which is possessing an effective and modern AD system. It is obvious that the problem is very complex and difficult to solve; more difficult in a more turbulent ...
  • Akcja Wyborcza Solidarność. Centroprawica w poszukiwaniu modelu współpracy 

   Lewandowski, Arkadiusz (Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2016)
  • Aksjologia i pomiar wartości. Ujęcie filozoficzne, ekonomiczne i eschatologiczne 

   Gadawska, Jolanta Maria (Soft Vision Mariusz Ratajski, Szczecin, 2018-07)
   Monografię można podzielić na trzy części, z których: • pierwsza - dotyczy kontekstu filozoficzno – antropologicznego aksjologii (rozdział I, II), • druga - związana jest z wartościami i pomiarami gospodarki cyfrowej ...
  • Aktorzy i kwalifikacje. Analiza wybranych aspektów wdrażania Zintegrowanego Systemu Edukacji 

   Dybaś-Stronkowska, Magdalena; Pieńkosz, Julita (Instytut Badań Edukacyjnych, 2019)
   Głównym celem opracowania jest analiza niektórych aspektów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na obecnym etapie wdrażania, z perspektywy aktorów i posiadanych przez nich zasobów, kapitałów oraz ich motywacji. Główny nacisk ...