Now showing items 1-5 of 5

  • Media.pl. Badanie nad mediami w Polsce 

   Ptaszek, Grzegorz; Bielak, Tomasz; Hofman, Iwona; Mikułowski-Pomorski, Jerzy; Goban-Klas, Tomasz; Lisowska-Magdziarz, Małgorzata; Jędrzejewski, Stanisław; Miczka, Tadeusz; Gwóźdź, Andrzej; Godzic, Wiesław; Sitarski, Piotr; Filiciak, Mirosław; Zawojski, Piotr; Kluszczyński, Ryszard W. (Wydawnictwo Libron, 2016)
   Antologia zawiera kilkanaście artykułów wybitnych polskich badaczy mediów. Teksty poświęcone są przemianom medialnym w Polsce. Dotyczą również statusu dyscypliny naukowej, jaką w ostatnich latach stała się „nauka o mediach” ...
  • Nowa sprawozdawczość instytucji kultury 

   Kowalik, Wojciech; Malczyk, Krzysztof; Maźnica, Łukasz; Knaś, Piotr; Stępniak, Weronika; Dulian, Lech (Małopolski Instytut Kultury, 2015)
   Książka jest podsumowaniem dwuletnich działań badawczych i analitycznych dotyczących statystyki publicznej i sprawozdawczości instytucji kultury w Polsce. Zrealizowany projekt miał charakter (1) ewaluacji programu statystyki ...
  • Oblicza polskiej samorządności. Wyzwania i praktyki rządzenia 

   Piróg, Tomasz; AGH w Krakowie (Zakład Wydawniczy NOMOS, 2017)
   "Monografia dotyczy ważnych i aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji samorządu terytorialnego w Polsce, powiązanej z demokracją, partycypacją obywatelską i współzarządzaniem publiczno-społecznym. ...
  • Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa 

   Gałuszka, Damian; Ptaszek, Grzegorz; Żuchowska-Skiba, Dorota; AGH w Krakowie (Wydawnictwo Libron, 2016-09-20)
   W tekstach składających się na monografię zostały zaprezentowane dylematy i wyzwania stojące przed współczesną humanistyką w dobie zwrotu posttechnologicznego. W części pierwszej monografii autorzy podejmują zagadnienia ...
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w realizacji projektów 

   Kusio, Tomasz; Sołtysik, Mariusz; Kowalik, Wojciech; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; AGH w Krakowie (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019)
   Niniejsza publikacja została poświęcona zmianom, jakie zachodzą w koncepcji i praktyce zarządzania zasobami ludzkimi w realizacji projektów. W publikacji poruszono dwie kwestie stanowiące wyzwania współczesnego zarządzania ...