Now showing items 1-1 of 1

    • Międzynarodowa ewolucja ochrony środowiska 

      Prandecki, Konrad; Sadowski, Mirosław (LAM - Wydawnictwo Akademii Finansów, 2010)
      Celem opracowania jest przedstawienie podstawowych aspektów międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony środowiska. Jest ono jedynie wstępem do omawianej problematyki. W tekście poruszono wiele wątków, takich jak ...