Now showing items 1-12 of 12

  • Eine ausländische Partei vor inländischen Gerichten (Ausgewählte Fragen) 

   Zoll, Fryderyk; Naumczuk, Małgorzata; Osnabrück Universität; Akademia Leona Koźmińskiego (Poltext, 2018-04-15)
   Niniejszy zbiór stanowi wynik prac badawczych w projekcie pt. „Wyzwania dla sądownictwa: sprawiedliwość i równe traktowanie podmiotów obcej narodowości przed sądami krajowymi”, realizowanym od 1 kwietnia 2015 r. do 31 ...
  • Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian 

   Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Beata; Błaszczak, Łukasz; Żmij, Grzegorz; Zachariasiewicz, Maciej; Zawiślak, Karol; Sikorski, Rafał (Konfederacja Lewiatan – Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan, 2014)
  • Informatyzacja zarządzania. Nowe technologie, informacja, wiedza, komunikacja 

   Szpakowski, Mirosław (Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., 2013-02-20)
   Informatyzacja, zarządzanie, nowe technologie, wiedza, komunikacja
  • Kościół katolicki w Polsce. Organizacja, zarządzanie, funkcje społeczne 

   Szpakowski, Mirosław (Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., 2013-08-15)
   Kościół katolicki jest najliczniejszą organizacją w Polsce. Roli i znaczenia jego społecznej działalności nie da się ani przecenić, ani też pominąć. W opracowaniu, które oddajemy w ręce Czytelników, znajdują się tego ...
  • Logistyka w Polsce. Raport 2017 

   Antonowicz, Mirosław; Brdulak, Halina; Fechner, Ireneusz; Kołakowska, Krystyna; Rokicki, Rafał; Borzych, Izabela; Krojenka, Zbyszko; Nowaczyk, Karol; Foltyński, Marcin; Grzybowski, Marek; Kawa, Arkadiusz; Kordel, Zdzisław; Osmólski, Waldemar; Rolbiecki, Ryszard; Stajniak, Maciej; Strojny, Szymon; Szyszka, Grzegorz; Śliwczyński, Bogusław; Wojciechowski, Adam (Instytut Logistyki i Magazynowania, 2018)
  • Management of Organization in the Age of Globalization 

   Szpakowski, Mirosław K. (Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., 2012)
  • Media.pl. Badanie nad mediami w Polsce 

   Ptaszek, Grzegorz; Bielak, Tomasz; Hofman, Iwona; Mikułowski-Pomorski, Jerzy; Goban-Klas, Tomasz; Lisowska-Magdziarz, Małgorzata; Jędrzejewski, Stanisław; Miczka, Tadeusz; Gwóźdź, Andrzej; Godzic, Wiesław; Sitarski, Piotr; Filiciak, Mirosław; Zawojski, Piotr; Kluszczyński, Ryszard W. (Wydawnictwo Libron, 2016)
   Antologia zawiera kilkanaście artykułów wybitnych polskich badaczy mediów. Teksty poświęcone są przemianom medialnym w Polsce. Dotyczą również statusu dyscypliny naukowej, jaką w ostatnich latach stała się „nauka o mediach” ...
  • Nagrody biznesowe. Etnografia rytuałów merytokracji 

   Krzyworzeka, Paweł (Poltext, 2017)
   Współczesne nagrody to temat doniosły i mało poważny zarazem. Jak bowiem można poważnie traktować zjawisko, które urosło do wręcz karykaturalnych rozmiarów? Dla obserwatorów z zewnątrz kuriozalny wydawać się może fakt, ...
  • Przywództwo w erze cyfrowej. Sposooby pokonywania ograniczeń na platformach społecznościowych 

   Korzyński, Paweł (Poltext, 2018-03)
   Bycie liderem w erze cyfrowej oznacza wiele nowych wyzwań, ponieważ podwładni są bardziej niezależni finansowo, lepiej wykształceni i mogą łatwiej zmieniać pracę. To sprawia, że liderzy napotykają coraz więcej barier w ...
  • Przywództwo w erze cyfrowej: sposoby pokonywania ograniczeń na platformach społecznościowych 

   Korzyński, Paweł (Poltext, 2018)
   Bycie liderem w erze cyfrowej oznacza wiele nowych wyzwań, ponieważ podwładni są bardziej niezależni finansowo, lepiej wykształceni i mogą łatwiej zmieniać pracę. To sprawia, że liderzy napotykają coraz więcej barier w ...
  • Zaangażowanie międzynarodowe polskich przedsiębiorstw 

   Cieślik, Jerzy (Akademia Leona Koźmińskiego, 2019-05-15)
   Otwarcie na świat w wyniku transformacji ustrojowej po 1989 r. doprowadziło do eksplozji przedsiębiorczości międzynarodowej i odważnego wychodzenia krajowych firm na rynki międzynarodowe. Równocześnie w polskiej gospodarce ...
  • Zarządzanie: teoria i praktyka od podstaw 

   Jemielniak, Dariusz; Latusek, Dominika (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2005)
   Podręcznik do podstaw zarządzania, przeznaczony dla studentów programów MBA i innych kursów podyplomowych, stanowiący zwięzły przegląd historycznych koncepcji zarządzania i podstawowych pojęć z zakresu podstaw teorii ...