Now showing items 1-5 of 5

  • From the research on socially-sustainable agriculture (44). Food security and agro-biodiversity 

   Kruk, Hanna; Krzyżanowski, Julian Tadeusz; Kwasek, Mariola; Obiedzińska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017)
   The aim of the work is to determine the role of biodiversity in agriculture and fishery in contributing to ensure food security. Chapters: Food security and biodiversity conservation key challenges of the 21st century. ...
  • Logistyka w Polsce. Raport 2017 

   Antonowicz, Mirosław; Brdulak, Halina; Fechner, Ireneusz; Kołakowska, Krystyna; Rokicki, Rafał; Borzych, Izabela; Krojenka, Zbyszko; Nowaczyk, Karol; Foltyński, Marcin; Grzybowski, Marek; Kawa, Arkadiusz; Kordel, Zdzisław; Osmólski, Waldemar; Rolbiecki, Ryszard; Stajniak, Maciej; Strojny, Szymon; Szyszka, Grzegorz; Śliwczyński, Bogusław; Wojciechowski, Adam (Instytut Logistyki i Magazynowania, 2018)
  • Możliwości wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w wybranych politykach Unii Europejskiej 

   Chmieliński, Paweł; Feltynowski, Marcin; Jachymek, Małgorzata; Przybyłowski, Adam; Ziomek, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008)
   Rola polityki transportowej i spójności w rozwoju obszarów wiejskich. Inwestycje w odnawialne źródła energii: polityka energetyczna, pakiet energetyczny, programy UE wspierające odnawialne źródła energii. Działania na rzecz ...
  • Possibilities for supporting rural development in selected European Union policies 

   Chmieliński, Paweł; Feltynowski, Marcin; Jachymek, Małgorzata; Przybyłowski, Adam; Ziomek, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008)
   Rola polityki transportowej i spójności w rozwoju obszarów wiejskich. Inwestycje w odnawialne źródła energii: polityka energetyczna, pakiet energetyczny, programy UE wspierające odnawialne źródła energii. Działania na rzecz ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (41). Bezpieczeństwo żywnościowe i różnorodność biologiczna w rolnictwie 

   Kruk, Hanna; Krzyżanowski, Julian Tadeusz; Kwasek, Mariola; Obiedzińska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017)
   Bezpieczeństwo żywnościowe i ochrona różnorodności biologicznej - kluczowe wyzwania XXI wieku. Czynniki wpływające na utratę różnorodności biologicznej. Metody oceny różnorodności biologicznej w rolnictwie. Narzędzia ...