Now showing items 1-4 of 4

  • Droga klerka. Filozofia sztuki Stefana Kisielewskiego 

   Szyszka, Michał (TAiWPN Universitas, 2010)
   Kisielewski to niewątpliwie jedna z najciekawszych i najbardziej barwnych osobowości w kalejdoskopie polskich intelektualistów XX wieku. Na jego wyjątkowo bogaty dorobek składają się ponad dwa tysiące felietonów, kilka ...
  • Formovanie obrazu inštitúcií sociálnej pomoci v médiách 

   Szyszka, Michał; Wojciechowski, Łukasz (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018)
   Publikácia je venovaná vzťahom inštitúcií sociálnej pomoci1 s médiami a verejnou mienkou; zahrňuje otázky komunikovania, spolupráce, propagácie, informovania, má poskytnúť usmernenie ako účinne viesť public relations: ...
  • Kompetencje społeczne w procesie redukcji deficytów i rozwiązywania problemów jednostek i wspólnoty 

   Szyszka, Michał; Magdalena, Archacka; Akademia WSB (Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2019)
   Przedstawione w tomie prace stanowią zbiór głosów będących wywodami teoretycznymi i prezentacją wyników badań praktyków-badaczy z różnych dyscyplin nauk społecznych, co sprawia, że książka zyskuje szerszą niż tylko ...
  • New media in the social spaces. Strategies of influence 

   Walotek-Ściańska, Katarzyna; Szyszka, Michał; Wąsiński, Arkadiusz; Smołucha, Danuta (Verbum, Praha, 2014)
   Presenting the readers with publication on the functioning of new media in contemporary social spaces it is worth to look back and refer to the famous these by Marshal McLuhan who contributed enormously to the development ...