Now showing items 1-1 of 1

    • Motywacja osiągnięć funkcjonariuszy Służby Więziennej 

      Poklek, Robert (Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, 2015)
      Opracowanie przedstawia wyniki badań z zakresu motywacji osiągnięć funkcjonariuszy Służby Więziennej prowadzonych przez autora w okresie kilkunastu lat (2001–2013). Część z nich była prowadzona jako samodzielne projekty ...