Now showing items 1-1 of 1

    • Ku inkluzji społeczno-kulturowej w szkole 

      Gołębniak, Bogusława Dorota; Pachowicz, Matylda; Collegium Da Vinci w Poznaniu (Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2018-12-31)
      Edukacja do inkluzji w szkole staje się dziś istotnym wymiarem kształcenia na- uczycieli. Pedagogika włączająca zdaje się należeć do tych pól ich profesjonalnej działalności, co do których, niewątpliwie, odnieść można frazę ...