Now showing items 1-1 of 1

    • Wczesnośredniowieczna osada w Zawadzie, stan.1., gm. Zielona Góra. Studia interdyscyplinarne 

      Gruszka, Bartłomiej; Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych (Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2014)
      The studied settlement is situated about 3 km south of Zawada village, on the right side of an old road leading from Zielona Góra to Sulechów. It is located on the Odra floodplain, on a small elevation on the right bank ...