Now showing items 1-2 of 2

  • Górny Śląsk i Wielkopolska w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Wybrane aspekty z dziejów polityki i edukacji 

   Durka, Jarosław; Białokur, Marek; Smoliński, Aleksander; Sula, Dorota; Fic, Maciej; Marcoń, Witold; Słowiński, Przemysław; Gołdyn, Piotr; Kitala, Michał (Wydawnictwo Rys, 2012)
   Dzieje Górnego Śląska i Wielkopolski w XIX i pierwszej połowie XX wieku pozostają ciągle w kręgu zainteresowań historyków, ale także prawników, politologów, socjologów, etnologów, czy też badaczy regionalnych. Wśród ...
  • Państwo-religia. Instytucje państwowe i obywatele wobec religii w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Tom I 

   Durka, Jarosław; Mierzwa, Janusz; Smoliński, Aleksander; Razyhrayev, Oleh; Kramar, Jurij; Sula, Dorota; Wróblewska, Urszula; Marcoń, Witold; Werra, Zbigniew; Handke, Waldemar; Wąsowicz, Jarosław; Orłowska, Marzena (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014)
   Systemy państwowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku ulegały zmianom. W ciągu jednego stulecia w poszczególnych krajach obserwujemy zarówno okresy demokracji, jak i autorytaryzmu i totalitaryzmu. Dynamicznie ...