Now showing items 1-1 of 1

    • Przemoc instytucjonalna w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej 

      Sobkowiak, Mariusz (Mariusz Sobkowiak / Publikatornia, 2012)
      Przemoc jest najbardziej dotkliwa, gdy spotyka nas ze strony tych, którzy powinni świadczyć pomoc. Nie ma istoty bardziej bezbronnej, ofiary w pełniejszym sensie tego słowa, niż człowiek, który spotyka się z krzywdą ze ...