Now showing items 1-2 of 2

  • Alkaline fens in Poland – diversity, resources, conservation 

   Wołejko, Lesław; Pawlaczyk, Paweł; Stańko, Robert; Klub Przyrodników, Świebodzin; Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin (Publishing House of Naturalists’ Club (Wydawnictwo Klubu Przyrodników), 2019)
   Review of knowledge on alkaline fens (7230 habitats) in Poland. Enflish translation of the book originally pritned in Polish language. Contains: characteristic of the habitat type, ecohydrological considerations, ecosystem ...
  • Torfowiska alkaliczne w Polsce – zróżnicowanie, zasoby, ochrona 

   Wołejko, Lesław; Pawlaczyk, Paweł; Stańko, Robert; Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin; Klub Przyrodników (Wydawnictwo Klubu Przyrodników, 2019-01-01)
   Przegląd wiedzy o torfowiskach alkalicznych (siedlisko przyrodnicze 7230) w Polsce: podstawy identyfikacji, ekologia i ekohydroogia, biochemia, roślinność, fauna, występowanie w Europie i Polsce, ujęcie w systemie ochrony ...