Now showing items 1-2 of 2

  • Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne i konflikty kultur 

   Bodziany, Marek; Abou Saleh, Ziad; Kotasińska, Anna; Kocoń, Paweł; Kutycka, Małgorzata (WSOWL, 2015)
   Kryzysy społeczne i konflikty kultur to zjawisko towarzyszące człowiekowi od początku jego istnienia. Przez wieki zmieniły swoje oblicze pod względem skali, źródeł i skutków. bez względu na epokę zawsze stanowiły istotny ...
  • Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne – retrospekcja i współczesność 

   Bodziany, Marek; Kotasińska, Anna; Abou Saleh, Ziad; Jędrzejczyk-Kuliniak, Katarzyna (Wydawnictwo WSOWL, 2015)
   Mongrafia dotyczy kryzysów społecznych XXI wieku, które obesrwujemy w Afryce Północnej i na Ukrainie. Autorzy podejmują zagadnienia opisujące przyczyn, przebieg oraz skutki rewolucji i buntów mas.