Now showing items 1-2 of 2

  • Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego 

   Pavelčíková, Nina; Krzyżanowski, Piotr Jacek; Jemelka, Martin; Adamczyk, Anita; Olszewski, Bogusław; Šoltésová, Viktória; Szyszlak, Tomasz; Popieliński, Paweł; Mareš, Miroslav; Lesińska, Magdalena; Walach, Václav; Ratajczak, Magdalena (Fundacja Integracji Społecznej Prom / Centrum Badań Partnesrtwa Wschodniego, 2013)
   Ze Wstępu: (...) W niniejszym tomie zaproponowano ujęcie problematyki romskiej w kontekście bezpieczeństwa, a inspiracją do takiego potraktowania tematu stało się coraz widoczniejsze zjawisko sekurytyzacji problematyki ...
  • Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych 

   Adamczyk, Anita; Balkowski, Janusz; Balog, Zoltán; Caban, Agnieszka M.; Jagiełło-Szostak, Anna; Kołaczek, Małgorzata; Olszewski, Bogusław; Ratajczak, Magdalena; Šoltésová, Viktória; Szyszlak, Elżbieta; Szyszlak, Tomasz; Talewicz-Kwiatkowska, Joanna (Fundacja Integracji Społecznej Prom / Centrum Badań Partnerstwa Wschodniego, 2012)
   Z recenzji dr hab. Larysy Leszczenko (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu): "Rozdziały recenzowanego tomu nawiązują tak do osiągnięć poszczególnych państw, jak również uwzględniają szeroki kontekst międzynarodowy w zakresie ...