Now showing items 1-2 of 2

  • Indochiny w amerykańskiej polityce powstrzymywania do 1963 roku 

   Adamczyk, Marcin; Szuflet, Oskar (Media-Expo, 2017)
   Niniejsza praca napisana została w układzie chronologiczno – problemowym i składa się z pięciu rozdziałów oraz wstępu i podsumowania. W pierwszym rozdziale zaprezentowany zostanie stan aktualnych badań w interesującym ...
  • Smok nad Dnieprem. Chiny w relacjach z Białorusią i Ukrainą po 2010 roku 

   Adamczyk, Marcin (Marcin Adamczyk, 2018)
   We wstępie do niniejszej książki zaprezentowany zostanie aktualny stan badań oraz główne założenia związane z zaangażowaniem Chin w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Ponadto przedstawione zostaną szczegóły na temat ...