Now showing items 1-1 of 1

    • Ekonomiczne i społeczne determinanty wydatków na żywność w Polsce 

      Gałązka, Marek; Aleksander, Grzelak (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, 2015)
      Motywem przewodnim wyboru tematu pracy była chęć rozpoznania mechanizmu wpływu dochodów na kształtowanie się poziomu i struktury wydatków żywnościowych (uwzględniających także spożycie żywności w jednostkach gastronomicznych) ...