Now showing items 1-1 of 1

    • Characteristics of farm managers in Poland and selected Central-Eastern European Countries 

      Alexandri, Cecilia; Chmieliński, Paweł; Drlík, Jan; Dudek, Michał; Karwat-Woźniak, Bożena; Koteva, Nina; Krupin, Witalij; Maksymenko, Anna; Spesna, Daniela; Tudor, Monica Mihaela; Wrzochalska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
      Cechy społeczno-demograficzne kierowników gospodarstw rolnych w państwach UE: wiek, poziom wykształcenia rolniczego, korzystanie z usług doradczych. Kobiety kierowniczki gospodarstw rolnych w UE: skala zjawiska, wiek, ...