Now showing items 1-2 of 2

  • Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich 

   Podgórzańska, Renata; Cebul, Krzysztof; Fehler, Włodzimierz (Difin SA, 2017)
   Książka odzwierciedla aktualny stan wiedzy w zakresie tematyki migracyjnej dotyczącej obszaru UE, jak również w sposób znaczący ją porządkuje i wzbogaca o wnioski autorskie. Zawarte treści stanowią interesujący zbiór ...
  • Pamięć przyszłości. Analiza ryzyka dla zarządzania kryzysowego 

   Abgarowicz, Grzegorz; Cebul, Krzysztof; Abgarowicz, Inga; Wachnik, Monika; Plasota, Tomasz; Połeć, Bartłomiej; Napiórkowski, Maciej (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015)
   Zakres, w jakim uda się nam ograniczyć własną niepewność oraz osiągnąć oczekiwany poziom bezpieczeństwa, jest wprost proporcjonalny do pracy, jaką włożymy w proces planowania i przygotowania. Niemniej sam wysiłek nie ...