Now showing items 1-3 of 3

  • Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich 

   Cebulak, Tomasz; Czubak, Wawrzyniec; Lechwar, Małgorzata; Nikiciuk, Włodzimierz; Poczta, Walenty; Przygodzka, Renata; Wigier, Marek; Woźniak, Marian (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2007)
   Bariery pozyskiwania środków UE na cele inwestycyjne przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego i przez gospodarstwa rolne. Wpływ otoczenia instytucjonalnego na decyzje inwestycyjne. Ocena słabych i mocnych stron procedur ...
  • Wybrane aspekty konkurencyjności polskich producentów żywności 

   Cebulak, Tomasz; Firlej, Krzysztof; Juchniewicz, Małgorzata; Rowiński, Janusz; Szczepaniak, Iwona; Wiatrak, Andrzej Piotr (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, 2008)
   Rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w dobie pełnego członkostwa Polski w strukturach rynku rolnego Unii Europejskiej muszą być podparte celowo skonstruowaną metodyką programowania. Powinna ...
  • Wybrane aspekty konkurencyjności polskich producentów żywności 

   Cebulak, Tomasz; Firlej, Krzysztof; Juchniewicz, Małgorzata; Rowiński, Janusz; Szczepaniak, Iwona; Szymański, Władysław; Wiatrak, Andrzej Piotr (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008)
   Zewnętrzne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze agrobiznesu. Globalizacja a wyzwania konkurencyjne przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej. Liberalizacja międzynarodowego handlu rolnego a WPR i ...