Now showing items 1-1 of 1

    • Odstraszanie militarne w XXI wieku. Polska - NATO - Rosja 

      Kopeć, Rafał; Mazur, Przemysław (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2017-11)
      Czy Polsce grozi agresja militarna? Do zadania takiego pytania w sposób oczywisty prowokuje konflikt ukraińsko-rosyjski. Podważył on paradygmat zakładający, że konflikt zbrojny w sąsiedztwie Polski jest mało prawdopodo ...