Now showing items 1-1 of 1

    • Wstęp do fenomenologii 

      Waligóra, Marcin (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2013-12)
      Książka prezentuje podstawowe metody klasycznej fenomenologii, m.in.: analizę intencjonalną, poznanie ejdetyczne, epoche, redukcję transcendentalną, konstytucję. Aautor klarownie pisze o Husserlu, Heideggerze, Levinasie i ...