Now showing items 1-2 of 2

  • Tanulmányok a 16.–17. századi lengyel-erdélyi-magyar kapcsolattörténetről 

   Brzeziński, Szymon (ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, 2014)
   The studies of this volume concern Polish-Hungarian and Polish-Transylvanian relations in the 16th and 17th centuries. In the first paper, with reference both to older scholarship and recent research on the history of ...
  • Wolność i prawo w staropolskiej koncepcji państwa 

   Sucheni-Grabowska, Anna (Muzeum Historii Polski, 2009)
   Prezentowana książka stanowi zbiór dziewięciu tekstów znakomitego i cenionego historyka ustroju, prawa i praktyki politycznej Rzeczypospolitej szlacheckiej prof. Anny Sucheni-Grabowskiej. Znalazły się w niej artykuły już ...