Now showing items 1-2 of 2

  • Agricultural Farm Income and competitiveness of the tax and insurance systems 

   Pawłowska-Tyszko, Joanna; Soliwoda, Michał (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Polityka podatkowa i ubezpieczeniowa sektora rolnego. Uwarunkowania systemu podatkowo-ubezpieczeniowego rolnictwa. Wieloaspektowe ujęcie dochodu w teorii ekonomii, finansów i prawa podatkowego. Dochód w teorii ekonomii. ...
  • Dochody gospodarstw rolniczych a konkurencyjność systemu podatkowego i ubezpieczeniowego 

   Pawłowska-Tyszko, Joanna; Soliwoda, Michał (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Polityka podatkowa i ubezpieczeniowa sektora rolnego. Wieloaspektowe ujęcie dochodu w teorii ekonomii, finansów i prawa podatkowego. Pojęcie dochodu podatkowego. Dochody gospodarstwa rolnego. Dochód rolniczy w ramach WPR ...