Now showing items 1-2 of 2

  • KulTube. Kultura wobec YouTuba 

   Bomba, Radosław; Olszewska, Paulina; Wuls, Anna; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Centrum Badań Gier Wideo UMCS, 2017-09-01)
   Prezentowana publikacja analizuje kulturowy fenomen serwisu YouTube. Relacje kultura i YouTube stają się istotnym zagadnieniem dla współczesnej refleksji kulturoznawczej m.in. ze względu na skalę funkcjonowania serwisu, ...
  • Wideokomunikowanie polityczne w internecie YouTube i polskie partie polityczne w latach 2011-2014 

   Jaworowicz, Piotr (Difin SA, 2016)
   Publikacja dotyczy wykorzystania wiodącego na świecie portalu wideo w komunikacji politycznej. Książka systematyzuje dotychczasową wiedzę na temat działań największych polskich partii politycznych w zakresie emisji treści ...