Now showing items 1-2 of 2

  • Różnorodnie o bioróżnorodności. Tom 1 

   Terlecka, Magdalena Klaudia; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Ekologii i Bioetyki (Armagraf, 2014)
   Niniejsza monografia „Różnorodnie o bioróżnorodności” jest pracą zbiorową kilkunastu autorów. Składa się na nią szesnaście artykułów, które omawiają wieloaspektowo i interdyscyplinarnie problemy związane z różnorodnością ...
  • Różnorodnie o bioróżnorodności. Tom 2. 

   Terlecka, Magdalena Klaudia; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Ekologii i Bioetyki (Armagraf, 2014)
   Niniejsza monografia „Różnorodnie o bioróżnorodności” jest pracą zbiorową kilkunastu autorów. Składa się na nią szesnaście artykułów, które omawiają wieloaspektowo i interdyscyplinarnie problemy związane z różnorodnością ...