Now showing items 1-1 of 1

    • Ikonofilia. Francuska semiologia pikturalna i obrazy 

      Leśniak, Andrzej (Wydawnictwo Instytutu badań Literackich PAN, 2013-09)
      Teoretyczna słabość historii sztuki i poznawcza nieefektywność studiów nad kulturą wizualną sprawiają, że obrazy pozostają dla nas wyzwaniem. Ikonofilia jest alternatywną perspektywą, w ramach której są one – w końcu – ...