Now showing items 1-3 of 3

  • Ewolucja rynku mięsnego i jej wpływ na proces transmisji cen 

   Seremak-Bulge, Jadwiga; Rembeza, Jerzy; Urban, Roman; Świetlik, Krystyna; Górska-Warsewicz, Hanna; Rycombel, Danuta; Kobuszyńska, Mira; Talarek, Magdalena (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2007)
   Zmiana rynkowych uwarunkowań produkcji przetwórstwa mięsa: ekonomiczne determinanty popytu na mięso; spożycie mięsa i jego przetworów w latach 1990-2007. Zmiany krajowej podaży mięsa czerwonego i drobiu oraz ich przetworów. ...
  • Ewolucja rynku zbożowego i jej wpływ na proces transmisji cen 

   Seremak-Bulge, Jadwiga; Rembeza, Jerzy; Łopaciuk, Wiesław; Judziński, Bogdan; Jerzak, Michał; Krzemiński, Marcin; Borek, Marian (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006)
   Zmiana rynkowych uwarunkowań produkcji i przetwórstwa zbóż. Zmiany krajowej podaży zbóż i ich przetworów. Zmiany w handlu zagranicznym zbożami i ich przetworami. Zmiany podmiotowej struktury produkcji zbóż. Rozwój systemu ...
  • Rynek ziemniaka i ewolucja jego funkcjonowania oraz wpływ na proces transmisji cen 

   Dzwonkowski, Wiesław; Chotkowski, Jacek; Krzemiński, Marcin; Nowacki, Wojciech; Rembeza, Jerzy; Seremak-Bulge, Jadwiga (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006)
   Zmiana rynkowych uwarunkowań funkcjonowania sektora ziemniaczanego - ceny, zapotrzebowanie, regulacje rynkowe. Zmiany w handlu zagranicznym. Zmiany struktur podmiotowych i kanałów dystrybucji. Rozwój infrastruktury rynkowej. ...