Now showing items 1-11 of 11

  • Metodologia SGM 2002 dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce 

   Skarżyńska, Aldona; Goraj, Lech; Ziętek, Izabela (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005)
   Regiony SGM w Polsce. Wspólnotowa Typologia Gospodarstw Rolnych.
  • Multi-Annual Research Programme. 2006 Research. Synthesis 

   Wigier, Marek (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006)
   Przedstawiono wyniki badań z 2006 r. prowadzonych w ramach wieloletniego programu badawczego "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej". Synteza ...
  • Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2011 roku oraz projekcja dochodów w perspektywie średnioterminowej 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Jabłoński, Konrad; Skarżyńska, Aldona; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012)
   Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe w rolnictwie w 2011 r. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów: pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień jary, rzepak ozimy, tuczniki. Wybrane zagadnienia prognozowania. ...
  • Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2012 roku oraz projekcja dochodów na 2015 rok 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Idzik, Marcin; Jabłoński, Konrad; Skarżyńska, Aldona; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe w rolnictwie w 2012 roku. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z produkcji wybranych produktów rolniczych w gospodarstwach konwencjonalnych w 2012 roku. Produkcja, koszty i ...
  • Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2005 roku 

   Skarżyńska, Aldona; Ziętek, Izabela; Augustyńska-Grzymek, Irena; Nachtman, Grażyna; Cholewa, Marcin; Maciszewski, Paweł (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006)
   Organizacja badań w ramach systemu AGROKOSZTY w 2005 r. Rozwój rolnictwa ekologicznego - stan i perspektywy. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia dla wybranych produktów rolniczych: pszenicy jarej, mieszanki zbożowej ...
  • Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2006 roku 

   Augustyńska-Grzymek, Irena; Cholewa, Marcin; Mańko, Stanisław; Nachtman, Grażyna; Skarżyńska, Aldona; Ziętek, Izabela (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2007)
   Organizacja badań w ramach systemu AGROKOSZTY w 2006 roku i kontrola jakości danych. Założenia metodyczne. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z działalności badanych gospodarstw konwencjonalnych: pszenica ...
  • Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2007 roku 

   Augustyńska-Grzymek, Irena; Cholewa, Marcin; Dziwulski, Mariusz; Nachtman, Grażyna; Orłowski, Arkadiusz; Skarżyńska, Aldona; Ziętek, Izabela; Zmarzłowski, Krzysztof; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008)
   Założenia metodyczne. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z działalności badanych w gospodarstwach konwencjonalnych: jęczmień jary, tytoń, trawy nasienne, zioła, truskawki w uprawie polowej, buraki cukrowe, ...
  • Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2008 roku 

   Augustyńska-Grzymek, Irena; Cholewa, Marcin; Dziwulski, Mariusz; Orłowski, Arkadiusz; Skarżyńska, Aldona; Ziętek, Izabela; Zmarzłowski, Krzysztof (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009)
   Założenia metodyczne. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskania z wybranych działalności w 2008 roku: pszenica ozima, pszenica jara, żyto ozime, owies, kukurydza na ziarno, rzepak ozimy, ziemniaki jadalne, żywiec ...
  • Projection of income for 2015 for selected agricultural products 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Idzik, Macin; Jabłoński, Konrad; Skarżyńska, Aldona; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe w rolnictwie w 2012 roku. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z produkcji wybranych produktów rolniczych w gospodarstwach konwencjonalnych w 2012 roku. Produkcja, koszty i ...
  • Współczynniki standardowej nadwyżki bezpośredniej "2004" dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce 

   Ziętek, Izabela (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008)
   Metoda obliczania standardowych nadwyżek bezpośrednich "2004". Dopłaty bezpośrednie istotnym czynnikiem warunkującym wysokość standardowych nadwyżek bezpośrednich "2004". Regionalne współczynniki standardowych nadwyżek ...
  • Wyniki ekonomiczne wybranych ekologicznych produktów rolniczych w latach 2005-2008 

   Nachtman, Grażyna; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009)
   Ogólne informacje dotyczące rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z działalności badanych. Synteza wyników badań wybranych działalności produkcyjnych w ...