Now showing items 1-1 of 1

    • Obraz uniwersytetu w opinii mieszkańców Polski 

      Grech, Michał (Wydawnictwo Libron, 2013-05-30)
      Książka prezentuje wyniki ankietowego badania postrzegania uniwersytetu wśród mieszkańców Polski. Badanie koncentruje się na rekonstrukcji tego obszaru obrazu świata, jego struktury wewnętrznej oraz jego znaczenia społecznego. ...