Now showing items 1-5 of 5

  • Dylematy i perspektywy rozwoju finansów i rachunkowości 

   Zimny, Artur; Szczypa, Piotr (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, 2017)
   Niniejsze opracowanie stanowi głos w dyskusji nad problemami i kierunkami zmian współczesnych finansów i rachunkowości. Zostało ono podzielone na dwie części. Część I poświęcono wybranym szczególnym zjawiskom problemowym ...
  • Organizacja rachunkowości podmiotów gospodarczych 

   Kostyk-Siekierska, Katarzyna; Koczar, Joanna; Nita, Bartłomiej (Difin SA, 2017)
   Organizacja rachunkowości obejmuje organizację procesu informacyjnego w systemie rachunkowości w znaczeniu czynnościowym, a także organizację samego działu rachunkowości w ujęciu atrybutowym. Organizacja rachunkowości w ...
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości 

   Krasodomska, Joanna (Difin SA, 2017)
   Książka­ jest ­efektem­ badań­ statutowych­ realizowanych ­przez­ pracowników Katedry­ Rachunkowości­ Finansowej ­Uniwersytetu ­Ekonomicznego­ w Krakowie.­ Przedstawiono ­w niej­ teoretyczne­ i praktyczne­ aspekty­ społecznej ...
  • Stan obecny i perspektywy rozwoju systemu podatkowego i ubezpieczeniowego polskiego rolnictwa 

   Pawłowska-Tyszko, Joanna; Soliwoda, Michał; Pieńkowska-Kamieniecka, Sylwia; Walczak, Damian (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015)
   Opodatkowanie rolnictwa w Polsce. Podatek rolny. Podatek dochodowy od działów specjalnych produkcji rolnej. Systemy uproszczonej ewidencji i sprawozdawczości na potrzeby rachunkowości finansowej i podatkowej. Ubezpieczenia ...
  • Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach 

   Świetla, Katarzyna (Difin SA, 2017)
   Opracowanie dotyczy zagadnień współczesnej rachunkowości ze wskazaniem kierunków realizacji jej wymagań zarówno na poziomie sprawozdawczości, jak też rewizji finansowej. Zaprezentowano zarówno zróżnicowane wymagania względem ...