Now showing items 1-5 of 5

  • Ad vocem – Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989–2019. Materiały edukacyjne 

   Adamczyk, Marcin; Makuch, Szymon; Siekierka, Michał; Uniwersytet Wrocławski; Stowarzyszenie Projekt Akademia (Stowarzyszenie Projekt Akademia, 2019)
   Jak mówił Winston Churchill: „Nikt nie udaje, że demokracja jest doskonała lub wszechwiedząca. W rzeczywistości stwierdzić trzeba, że demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których ...
  • Od paradygmatu do "kosmopolis" : filozofia Stephena E. Toulmina 

   Zarębski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza ATUT, 2005)
   Książka prezentuje filozofię Stephena Edelstona Toulmina. Obszernie omawia: teorię argumentu substancjalnego (rozdział I), ewolucyjny model rozwoju nauki (rozdział II) oraz rozważania dotyczące całościowej koncepcji ...
  • Społeczeństwo rozumne? O relacji między jednostkami a racjonalnością 

   Cikała, Katarzyna; Drążkiewicz, Kamil; Zieliński, Wojciech Bartłomiej; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe, 2014-01-28)
   Oddajemy w Państwa ręce niniejszą monografię, która jest próbą odpowiedzi na wciąż aktualne oraz nieustannie pojawiające się nowe pytania z szerokiego zakresu tematyki społecznej. Książka ta pod wspólnym azymutem badań ...
  • Sprawiedliwość-tożsamość-racjonalność. Wybrane problemy filozofii polityki 

   Perlikowski, Łukasz; Dominiak, Łukasz (Fundacja Societas et Ius, 2016)
   Mamy zaszczyt zaprosić Czytelnika do zapoznania się ze zbiorem tekstów, który stanowi zwieńczenie kilkuletniego okresu pracy i współpracy badawczej Łukasza Dominiaka i Łukasza Perlikowskiego. Leitmotivem niniejszej ...
  • Świadomy obywatel - racjonalny wyborca 

   Adamczyk, Marcin; Makuch, Szymon; Siekierka, Michał; Projekt Akademia (Projekt Akademia, 2019)
   Przed każdymi wyborami zastanawiasz się zapewne, według jakich kryteriów powierzyć przyszłość swojego regionu lub kraju konkretnym kandydatom. Media bombardują nas sylwetkami polityków, ich pięknymi słowami i czynami, ...