Now showing items 1-9 of 9

  • Instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie - rozwiązania krajowe i międzynarodowe 

   Soliwoda, Michał; Herda-Kopańska, Justyna; Gorzelak, Aleksander; Pawłowska-Tyszko, Joanna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016)
   Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem w sektorze żywnościowym. Monitoring i ewaluacja instrumentów zarządzania ryzykiem w polskim rolnictwie. Ubezpieczenia upraw i "nowe" instrumenty zarządzania ryzykiem w ...
  • Ocena funkcjonowania ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w polskim rolnictwie 

   Pawłowska-Tyszko, Joanna; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017)
   Ryzyko i tradycyjne ubezpieczenia rolne - podstawy teoretyczne. Subsydiowanie ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie. Ewolucja krajowych regulacji prawnych dotyczących ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w latach ...
  • Problemy prawa, administracji i ubezpieczeń - wybrane zagadnienia 

   Szydełko, Dariusz; Kotlarska, Adrianna; Stobiecka, Olga; Runge, Klaudia; Janssen, Magdalena; Bielecka, Dominika; Krzyżak, Lesław; Pujer, Klaudia (EXANTE, 2016)
  • Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem na poziomie MSP 

   Mikulska, Aniela (Wydział Zarządzania Politechniki Gdańskiej, 2012)
   Analiza działalności przedsiębiorstwa (ryzyko wpływu na jego działalność i dotychczasowe wyniki) i rachunek ekonomiczny powinny być determinantami skali rozwiązań ograniczających ryzyko w przedsięwzięciach podejmowanych ...
  • Rynek pracy w Polsce -szanse i zagrożenia 

   Dębek, Sylwia; Kowalik, Patrycja; Pujer, Klaudia; Dahlke, Michał; Balicka, Alina; Potapenko, Khrystyna; Tekielak, Jakub; Czerwińska, Karolina (Exante, 2016-08-31)
  • Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności. Wybrane problemy 

   Bednarczyk, Teresa; Korzeniowska, Anna (Wydawnictwo UMCS, 2014)
   Stabilność sektora bankowego i ubezpieczeniowego ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania gospodarki. Wpływ mają na nią zarówno rozwiązania instytucjonalno – prawne jak też zachowania uczestników gry rynkowej W niniejszej ...
  • The social insurance system for farmers and its impact on public finances 

   Pawłowska-Tyszko, Joanna; Podstawka, Marian; Lelong, Pierre-Yves; Filipek-Kaźmierczak, Sebastian (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Istota ubezpieczeń społecznych - aspekt teoretyczny. Ubezpieczenia społeczne w rolnictwie. Organizacja i funkcjonowanie systemu KRUS. Ocena rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych. System rolniczych ubezpieczeń społecznych ...
  • Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych - aspekty poznawcze i aplikacyjne 

   Borkowski, Bolesław; Cygański, Łukasz; Hamulczuk, Mariusz; Idzik, Marcin; Klimkowski, Cezary; Krawiec, Monika; Majewski, Edward; Rembisz, Włodzimierz; Stańko, Stanisław; Sulewski, Piotr; Wąs, Adam (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009)
   Analiza struktury szeregów czasowych cen produktów rolnych. Ryzyko cenowe na rynku surowców rolnych. Ryzyko kursowe i cen światowych. Ryzyko dochodowe w kontekście zmian WPR - analiza scenariuszy. Uwarunkowania prognozowania ...
  • Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa 

   Pawłowska-Tyszko, Joanna; Podstawka, Marian; Lelong, Pierre-Yves; Filipek-Kazimierczak, Sebastian (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011)
   Istota ubezpieczeń społecznych - aspekt teoretyczny. Ubezpieczenia społeczne w rolnictwie. Organizacja i funkcjonowanie systemu KRUS. Ocena rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych. System rolniczych ubezpieczeń społecznych ...