Now showing items 1-1 of 1

    • Instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie - rozwiązania krajowe i międzynarodowe 

      Soliwoda, Michał; Herda-Kopańska, Justyna; Gorzelak, Aleksander; Pawłowska-Tyszko, Joanna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016)
      Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem w sektorze żywnościowym. Monitoring i ewaluacja instrumentów zarządzania ryzykiem w polskim rolnictwie. Ubezpieczenia upraw i "nowe" instrumenty zarządzania ryzykiem w ...