Now showing items 1-1 of 1

    • Kodeks Cywilny w uchwałach Sądu Najwyższego, Tom 1, Część ogólna i prawo rzeczowe 

      Łukasiewicz, Jakub M.; Antas, Marek; Bogdan, Marcin; Mazur, Paweł; Sala, Karol (Legal Publishing House, Rzeszów, 2016)
      Wszelkie bazy i zbiory orzecznictwa dostępne m.in. w internetowych systemach informacji prawnej zawierają obszerne uzasadnienia. Tymczasem niniejsza publikacja stanowi bogaty zbiór uchwał Sądu Najwyższego wraz z syntetyczną ...