Now showing items 1-2 of 2

  • Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości 

   Zieliński, Kazimierz (Difin SA, 2016)
   Książka skupia się na instrumentach finansowania przedsiębiorstw w różnych fazach rozwoju. Specyficzne problemy finansowe dotyczą firm wchodzących na rynek. Nowe formy zatrudnienia lub samo zatrudnienia wymagają elastycznych ...
  • Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw przez organizacje niedziałające dla zysku 

   Waniak-Michalak, Halina (Difin SA, 2015)
   Książka prezentuje dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw źródła finansowania z instytucji pozabankowych z uwzględnieniem wsparcia niefinansowego niezbędnego dla prawidłowego wykorzystania otrzymanych środków ...