Now showing items 1-1 of 1

    • Zmiany w sytuacji ekonomicznej rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych 

      Karwat-Woźniak, Bożena (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008)
      Wielkość i struktura obszarowa gospodarstw wysokotowarowych. Wyposażenie w ciągniki, maszyny rolnicze i budynki gospodarcze. Inwentarz żywy. Zasoby i nakłady pracy. Profil produkcji na rynek. Powiązania rynkowe. Dochód. ...