Now showing items 1-20 of 2851

  • 100 Lat Kościoła Parafialnego w Brzózie Królewskiej 

   Jagustyn, Irena; Jagustyn, Mieczysław (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska, 2016-10)
   W monografii została zawarta historia wspólnoty wiernych z Brzózy Królewskiej od czasów najdawniejszych aż do obecnych gdzie w sposób interesujący nakreślono tło historyczne i religijne. Autorzy w swojej pracy korzystali ...
  • 1989-2019. Narodziny Nowej Europy 

   Kerski, Basil; Kufel, Jakub; Ruchlewski, Przemysław; Europejskie Centrum Solidarności (Europejskie Centrum Solidarności, 2020)
   4 czerwca 2019 roku obchodziliśmy 30 rocznicę dwóch kluczowych dla historii świata wydarzeń. Wspomnienie krwawego stłumienia przez wojsko protestów młodych Chińczyków, domagających się na placu Niebiańskiego Spokoju w ...
  • 25 lat stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

   Szymanek, Jarosław; Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości; Centrum Badań Polityki Europejskiej (Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, 2023-02-22)
   W 2022 r. upłynęło 25 lat od momentu uchwalenia i wejścia w życie obowiązującej Konstytucji RP. Rocznica ta skłania do spojrzenia na rozwój polskiego ustroju konstytucyjnego w minionym ćwierćwieczu, z uwzględnieniem ...
  • 50 twarzy popkultury 

   Olkusz, Ksenia; Ośrodek Badawczy Facta Ficta (Ośrodek Badawczy Facta Ficta, 2017)
   Książka 50 twarzy popkultury pod redakcją Kseni Olkusz jest czwartym tomem serii „Perspektywy Ponowoczesności” – i zarazem pierwszą tak obszerną polską pracą zbiorową proponującą namysł nad kulturą popularną rozumianą nie ...
  • 65-lecie Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego 

   Mytnik, Irena; Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej (Katedra Ukrainistyki UW, 2018)
   Praca przedstawia historię warszawskiej ukrainistyki, główne kierunki i problematykę prowadzonych badań z wykazem publikacji naukowych pracowników Katedry Ukrainistyki, współpracę międzyuczelnianą krajową i międzynarodową ...
  • 80s Again! A Monograph on the 1980s 

   Jabłońska, Aneta; Koryciński, Mariusz; Polish Society for Film and Media Studies; Uniwersytet Warszawski (Jolanta Słobodzian Film Club, 2018-04-04)
   A Jolanta Słobodzian Film Club presents "80s Again!" -- a collection of essays describing selected phenomena in culture and society of 1980s. +-+-+-++-+-+-+ TABLE OF CONTENTS / Part 1: In the orbit of politics / Robert ...
  • 80s Again! Monografia poświęcona latom 80. XX wieku 

   Jabłońska, Aneta; Koryciński, Mariusz (Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian, 2017-04-07)
   Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian przedstawia tom "80s Again!". Monografia pod redakcją Anety Jabłońskiej i Mariusza Korycińskiego zbiera artykuły naukowe opisujące wybrane zjawiska w kulturze i społeczeństwie lat 80. ...
  • A practical guide. Benchmarking in European Higher Education 

   Vught van, Frans; Brandenburg, Uwe; Burquel, Nadine; Carr, Diane; Federkeil, Gero; Santos Rafael dos, José Alberto; Sadlak, Jan; Urban, Joanna; Wells, Peter; Westerheijden, Don; Nazarko, Joanicjusz; Kuźmicz, Katarzyna (European Centre for Strategic Management of Universities (ESMU), 2008)
   This handbook has been drafted by experts in higher education in the context of a two-year EU -funded project, Benchmarking in European Higher Education. The project was implemented by four partner organisations: the ...
  • About the Role of the State Border in the Theory of Borderland 

   Opioła, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014)
   The interest in borders in recent years has rather focused on processes and phenomena that question state jurisdiction over a territory and its inhabitants. This is connected with at least three noticeable phenomena, which ...
  • Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH u progu kariery zawodowej 

   Górski, Piotr; Klimkiewicz, Katarzyna; Kowalik, Wojciech; Staszkiewicz, Marzena (Wydawnictwa AGH, 2015)
   Zagadnienia poruszane w książce należą jednocześnie do kilku dyscyplin z obszaru nauk społecznych: psychologii, pedagogiki, socjologii oraz zarządzania. Dotyczą zarówno kwestii teoretycznych związanych z aspiracjami ...
  • Abstynencja czy ograniczanie picia? Znaczenie zasobów w przewidywaniu abstynencji osób uzależnionych od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia 

   Modrzyński, Robert (Difin SA, 2017)
   Dążenie do trwałej abstynencji bywa celem trudnym do osiągnięcia bądź wręcz niemożliwym, co z kolei skutkuje często przerwaniem leczenia. Dopuszczenie możliwości ograniczenia picia staje się wyjątkowo pożądaną strategią ...
  • Academic Teachers under Stress in the Publish or Perish Era 

   Wieczorek, Anna L.; Mitręga, Maciej (CeDeWu, 2017)
   Academic teachers fall into a broader category of teachers in general and, so far, much has been said in relation to pedagogical and cognitive concerns connected with teaching (Freeman and Richards, 1996), rather than the ...
  • Achievements and challenges in the food sector and rural areas during the 10 years after EU enlargement 

   Kowalski, Andrzej; Wigier, Marek; Bułkowska, Małgorzata (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Regulacje, rynki i efektywność ekonomiczna w kontekście zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa żywnościowego. Kapitalizacja subsydiów w rolnictwie, zmiany liczby gospodarstw osób fizycznych ze zdolnością konkurencyjną. ...
  • Acta Uroboroi – w kręgu epidemii II 

   Dąsal, Mateusz; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny (Studenckie Koło Naukowe Uroboros, 2019-09)
   Temat epidemii jest zarówno złożony, jak i, co udowodnili autorzy zamieszczonych artykułów niezwykle „wdzięczny”. Wieloznaczność pojęcia doprowadziła do poznawczo wartościowego spotkania młodych naukowców z wielu różnych ...
  • Acta Uroboroi- W kręgu Alchemii 

   Dąsal, Mateusz (SKN Uroboros, 2017-12)
   Alchemia nie przestaje fascynować kolejne pokolenia badaczy. Przez lata, parafrazując słowa Frazera, traktowana była jako „bękarcia” siostra nauki, której odmawiano większego wpływu na rozwój „prawdziwych” dokonań chemii, ...
  • Acta Uroboroi. W kręgu alchemii (2) 

   Dąsal, Mateusz; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny (Studenckie Koło Naukowe Uroboros, 2020)
  • Acta Uroboroi. W kręgu epidemii 

   Dąsal, Mateusz; Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z O.A.M. (SKN Uroboros, 2018-09)
   Epidemie towarzyszą ludzkości najprawdopodobniej już od rewolucji neolitycznej. Przejście ludzkich przodków z nomadycznego trybu życia łowców-zbieraczy na osiadły tryb rolników, z uwagi na zagęszczenie ludzkich osiedli ...
  • Acta Uroboroi: w kręgu epidemii. Tom III 

   Dąsal, Mateusz; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny (Studenckie Koło Naukowe Uroboros, 2020-09-25)
  • Ad fontes Cathedralis Cracoviensis. Recepcja rękopisu Missale plenarium AKKK Ms 3 

   Ferfoglia, Susi; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2022-12)
   Missale plenarium AKKK Ms 3 to Mszał, czyli księga zawierająca wszystkie teksty, potrzebne do odprawienia liturgii. Nasz bohater to plenarium, czyli „całościowy”. Oznacza to, że oprócz modlitw celebransa, zawiera również ...
  • Ad maiora natus sum. Człowiek na skrzyżowaniu materialno-duchowych wyzwań współczesności 

   Sternal, Elżbieta; Kilewaja, Ludmiła; Burzyńska-Sylwestrzak, Joanna; Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu (Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu, 2018-11-26)