Now showing items 1-20 of 2426

  • Formovanie obrazu inštitúcií sociálnej pomoci v médiách 

   Szyszka, Michał; Wojciechowski, Łukasz (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018)
   Publikácia je venovaná vzťahom inštitúcií sociálnej pomoci1 s médiami a verejnou mienkou; zahrňuje otázky komunikovania, spolupráce, propagácie, informovania, má poskytnúť usmernenie ako účinne viesť public relations: ...
  • Geografia internetu 

   Janc, Krzysztof (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Wrocławski, 2017)
  • Lifelong Learning 

   Tanaś, Violetta; Welskop, Wojciech; Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 2015)
  • Ekologizacja gospodarki 

   Kożuch, Małgorzata; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015-12-01)
   Monografia stanowi rezultat wieloletnich badań własnych pracowników oraz byłych doktorantów Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nad integracją problemów rozwoju gospodarki, w ...
  • Greening of Economy: Selected Issues 

   Famielec, Józefa; Kożuch, Małgorzata; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016-11-17)
   The present study consists of selected papers that originate from the monograph of the Department of Industrial and Environmental Policy at the Cracow University of Economics. They address the issues of economic development ...
  • Pomoc publiczna. Doświadczenia wybranych sektorów gospodarki 

   Kożuch, Małgorzata; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017-10-12)
   W monografii podjęto próbę zdefiniowania pomocy publicznej w ujęciu prawnym i finansowym oraz identyfikacji form występowania, zasad nadzorowania i kontroli jej stosowania w wybranych sektorach gospodarki, tj. oświata, ...
  • Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia 

   Kożuch, Małgorzata; Famielec, Józefa; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018-09-17)
   Monografia zawiera analizę teoretyczną oraz wyniki badań procesów zmiany struktury wybranych systemów. Tezą opracowania jest uznanie procesów, podmiotów jako systemów współzależnych, otwartych, które – bez względu na ich ...
  • Gospodarka odpadami komunalnymi we współczesnych miastach 

   Wąsowicz, Krzysztof; Famielec, Stanisław; Chełkowski, Marcin (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018-12-19)
   W monografii podjęto próbę badania gospodarki odpadami, w szczególności procesów zagospodarowania odpadów komunalnych w perspektywie miasta (w odróżnieniu od regionalnego dotąd ujęcia tych procesów). Celem teoretycznym ...
  • Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej lokalnego transportu zbiorowego 

   Wąsowicz, Krzysztof (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018-08-08)
   W tej monografii zdefiniowano efektywności przedsiębiorstw świadczących usługi użyteczności publicznej z uwzględnieniem specyfiki ich publicznych oraz prywatnych właścicieli. Za metodyczny cel książki przyjęto opracowanie ...
  • Yehuda D. Nevo – A Comprehensive Skeptical Theory on the Genesis of Islam 

   Grodzki, Marcin (Komitet Nauk Orientalistycznych PAN, 2018)
   At the turn of the twentieth and twenty-first century, the field of Arabic and Islamic studies became enriched by a number of multi-facetted scholarly theories challenging the traditional account on the early centuries of ...
  • Biogospodarka. Wybrane aspekty 

   Pink, Małgorzata; Wojnarowska, Magdalena; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Difin SA, 2020)
   Monografia stanowi efekt spotkań warsztatowych oraz wydarzeń realizowanych w ramach projektu Horyzont 2020 BLOOM Boosting European Citizens Knowledge and Awarness of Bioeconomy Research and Innovation, które zgromadziły ...
  • Chojnicki czerwiec '89. Studium lokalne fali uderzeniowej procesu demokratyzacji 

   Wałdoch, Marcin (Stowarzyszenie Arcana Historii, 2017-06-01)
   Chojnice’s June ’89. The local study of the shockwave process of democratization In his book author explains social and political phenomena that are connec-ted with political change in local conditions in Poland in 1989. ...
  • New Perspectives on the Future of Healthy Light and Lighting in Daily Life 

   Zielinska-Dabkowska, Karolina M.; Rohde, Michael, F.; Hochschule Wismar (callidus. Verlag wissenschaftlicher Publikationen, 2017)
   New Perspectives on the Future of Healthy Light and Lighting in Daily Life features best Lighting Design Practice, Lighting Research and Related Aspects, as well as potential issues related to Medical Science and Lighting ...
  • E-learning and Smart Learning Environment for the Preparation of New Generation Specialists 

   Smyrnova-Trybulska, E. (Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2018-12)
   The eco society, the knowledge society, the digital society are transforming into an intelligent society. It is built on “smart” work, which is done by “intelligent” government and business representatives, based on ...
  • Lubelski ośrodek akademicki. Szanse i zagrożenia rozwoju 

   Jakubowski, Andrzej; Dziaduch, Sławomir (Urząd Statystyczny w Lublinie, 2013)
   Urząd Statystyczny w Lublinie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniu różnych grup społecznych rzetelną informacją statystyczną, przygotował publikację kompleksowo przedstawiającą potencjał lubelskiego ośrodka ...
  • E-Learning and STEM Education 

   Eugenia, Smyrnova-Trybulska; University of Silesia (Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2019-12-30)
   The theme of the conference is: “E-learning and STEM Education”. “Skills in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) are becoming an increasingly important part of basic literacy in today's knowledge economy. ...
  • Dylematy państwowości 

   Trzciński, Krzysztof; Uniwersytet Warszawski (ASPRA-JR, 2006)
   Państwa powstają, ewoluują, niejednokrotnie w ogóle przestają istnieć. W niektórych przypadkach po wielokroć zmieniają państwa swoje granice, rozpadają się lub jednoczą; zmianie ulega również często terytorialno−prawny ...
  • Wyzwania współczesnej humanistyki: transkulturowość i translingwalizm 

   Sternal, Elżbieta; Kilewaja, Ludmiła; Burzyńska-Sylwestrzak, Joanna (Wydawnictwo Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu, 2019)