Now showing items 1-10 of 2

  demografia (2)
  działalność pozarolnicza (2)
  dzierżawa (2)
  gospodarka ziemią (2)
  gospodarstwo (2)
  gospodarstwo rozwojowe (2)
  gospodarstwo wysokotowarowe (2)
  instytucje otoczenia rolnictwa (2)
  kapitał ludzki (2)
  konkurencyjność (2)