Show simple item record

dc.contributor.authorSzczypiński, Olaf
dc.date.accessioned2015-01-12T08:13:23Z
dc.date.available2015-01-12T08:13:23Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationO. Szczypiński, Uznanie dziecka poczętego i jego ochrona, "Pedagogia Ojcostwa" 2013, nr 7, s. 77-92.pl_PL
dc.identifier.issn2082-3487
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6013
dc.descriptionThe issue of admitting paternity to a conceived child taken up by the author is not a father’s subject right, however, it is regulated by the civil law. This article contains the analysis of material laws concerning the acknowledgement of a  conceived child, not an unborn one. It must be emphasized that it is not a broad regulation, though it is followed by certain consequences, among which the problem of nasciturus’ life and health care, deserve a  special recognition. The child’s interest, as a principal rule of family law, indicates that it is the parents’ responsibility to take care of a  child, also in the prenatal period. A  fundamental problem can be shown in the question: Can a man who admits a  child successfully perform his duties which aim at protecting the life and the health of his child? The author does not settle the case but he offers certain solutions, which not only are confirmed in literature but could lead to expanding father’s rights concerning his child.pl_PL
dc.description.abstractKwestia uznania dziecka poczętego podjęta przez autora nie jest prawem podmiotowym ojca dziecka, jest jednak przedmiotem regulacji przepisów na gruncie prawa cywilnego. Artykuł zawiera analizę przepisów materialnych związanych z uznaniem dziecka poczętego, a nienarodzonego. Trzeba zaznaczyć, że nie jest to szeroka regulacja, jednakże rodzi ona kilka konsekwencji, wśród których na szczególne uznanie zasługuje problem ochrony życia i zdrowia nasciturusa. Dobro dziecka, jako naczelna zasada prawa rodzinnego, wskazuje, że rodzice mają obowiązek troski o dziecko także w okresie prenatalnym. Zasadniczy problem można przedstawić w  pytaniu: czy ojciec uznający dziecko może skutecznie dokonywać czynności, których celem będzie ochrona życia i zdrowia jego dziecka? Autor nie rozstrzyga tej kwestii, lecz proponuje pewne rozwiązania, które nie tylko znajdują potwierdzenie w literaturze, ale także mogłyby przyczynić się do poszerzenia uprawnień ojca w stosunku do własnego dziecka.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Pedagogiczny im. Jana Pawła II w Szczeciniepl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectcurator ventrispl_PL
dc.subjectnascituruspl_PL
dc.subjectuznanie ojcostwapl_PL
dc.subjectuznanie dzieckapl_PL
dc.subjectprawo rodzinnepl_PL
dc.subjectojciecpl_PL
dc.titleUznanie dziecka poczętego i jego ochronapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationWydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniepl_PL
dc.description.epersonOlaf Szczypiński


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.