Show simple item record

dc.contributor.authorBurdzik, Tomasz
dc.date.accessioned2015-01-19T20:44:08Z
dc.date.available2015-01-19T20:44:08Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationBurdzik, T. (2010). Prawo jako narzędzie kontroli społecznej. [w:] E. Moczuk i B. Sagan (Red.) III Forum Socjologów Prawa „Prawo i ład społeczny”, (ss. 63–72). Rzeszów: Mitel. doi: 10.6084/m9.figshare.1291032pl_PL
dc.identifier.otherdoi: 10.6084/m9.figshare.1291032
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6051
dc.description.abstractRozdział prezentuje teoretyczna analizę relacji zachodzącej między prawem a kontrolą społeczną przedstawiając w jaki sposób prawo jako narzędzie kontroli społecznej określa nastawienia wobec prawa.pl_PL
dc.description.abstractThis chapter presents a theoretical analysis of the relationship between law and the social control which involves examining how a law as an instrument of social control determines attitudes toward law.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMitelpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectsocjologia prawapl_PL
dc.subjectkryminologiapl_PL
dc.subjectprawopl_PL
dc.subjectkontrola społecznapl_PL
dc.subjectskuteczność prawapl_PL
dc.subjectpostawa wobec prawapl_PL
dc.subjectsociology of lawpl_PL
dc.subjectcriminologypl_PL
dc.subjectlawpl_PL
dc.subjectsocial controlpl_PL
dc.subjectlegal effectivenesspl_PL
dc.subjectattitude toward lawpl_PL
dc.titlePrawo jako narzędzie kontroli społecznejpl_PL
dc.title.alternativeLaw as an Instrument of Social Controlpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Śląskipl_PL
dc.description.epersonTomasz Burdzik
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska