Show simple item record

dc.contributor.authorDurasiewicz, Arkadiusz
dc.date.accessioned2015-01-22T18:59:26Z
dc.date.available2015-01-22T18:59:26Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationA. Durasiewicz, Podmioty państwa odpowiedzialne za rodzinę na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii – w: „Opieka międzyludzka w teorii i praktyce”, pod redakcją A. Gołębiowski i P.Pacuła, wyd. Więcesław, Jasło 2012pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-63004-12 -5
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6059
dc.description.abstractPodejście instytucjonalne kładzie nacisk na szczegóna rolę, jaką odgrywają instytucje w rozwiązywaniu przez człowieka jego problemów z różnych sfer życia: społecznego, ekonomicznego, politycznego, religijnego itp. Większość decyzji i działań, jakie podejmuje jednostka, przebiega zawsze w jakiejś sferze instytucjonalnej. W tym ujęciu członek · rodziny - będącej jedną z podstawowych instytucji społecznych - istnieje i działa w określonych ramach instytucjonalnych. Instytucjonalny porządek społeczny wiąże się z różnymi formami społecznego kapitału i urzeczywistnia się na różnych poziomach. Dlatego też w artykule przedstawione zostały instytucjonalne formy wsparcia rodziny w 3 krajach: Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii na różnych poziomach oddziaływania.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo „WIĘCESŁAW"pl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectopieka instytucjonalnapl_PL
dc.subjectpolityka społecznapl_PL
dc.subjectpolityka rodzinnapl_PL
dc.subjectrodzinapl_PL
dc.titlePodmioty państwa odpowiedzialne za rodzinę na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytaniipl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationPolitechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiegopl_PL
dc.description.epersonArkadiusz Durasiewicz
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska