Show simple item record

dc.contributor.authorMiłkowski, Marcin
dc.date.accessioned2013-02-07T19:59:34Z
dc.date.available2013-02-07T19:59:34Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationMiłkowski, Marcin. 2012. Jak wyróżniać moduły umysłowe? Problemy ze specjalizacją i konfirmacją. „Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu” 6 (2): 27–48.pl
dc.identifier.issn2082-7083
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/605
dc.description.abstractW artykule przedstawiono argumenty, że konfirmacja tezy, iż istnieją moduły umysłowe wyjaśniające cechy umysłu, jest z kil- ku powodów kłopotliwa. Po pierwsze, istnieje kilka konkurencyjnych teorii modularności, które zresztą nie zawsze się wykluczają, przez co nie można między nimi rozstrzygać eksperymentalnie. Po drugie, tezy na temat modularności często oparte są na bezzasadnym założeniu, iż wyróżnianie specyficznych dziedzin (semantycznych lub składniowych) działania modułów nie jest problematyczne. Po trzecie, analizując zna- ny z literatury moduł wykrywania oszustów, postulowany przez Cosmi- des w celu wyjaśnienia rzekomej irracjonalności objawiającej się w tzw. zadaniu Wasona, pokazuję, że wyjaśniane zjawisko nie zostało zdefi- niowane dostatecznie dokładnie, a przez to nieostra jest funkcjonalna charakterystyka modułów je wyjaśniających. Co więcej, nie ma powodów sądzić, że zjawisko, które ten moduł miał wyjaśniać, w ogóle istnieje. Wskazuję też kilka problemów metodologicznych związanych ze zbiera- niem eksperymentalnych świadectw na rzecz modularności, takich jak zaburzanie wyników eksperymentów przez uśrednianie i brak kontro- li nad kluczowymi czynnikami wpływającymi na rezultaty uzyskiwane przez uczestników badania.pl
dc.description.sponsorshipNCN OPUS nr 2011/03/B/HS1/04563pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherInstytut Psychologii UAM ; Instytut Filozofii UJpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectpsychologia ewolucyjnapl
dc.subjectmoduł wykrywania oszustówpl
dc.subjectzadanie Wasonapl
dc.subjectspecyficzność dziedzinowapl
dc.subjectmodularnośćpl
dc.titleJak wyróżniać moduły umysłowe? Problemy ze specjalizacją i konfirmacjąpl
dc.title.alternativeHow to differentiate mental modules? Troubles with specificity and confirmationen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationInstytut Filozofii i Socjologii PANpl
dc.description.epersonMarcin Miłkowski
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska