Show simple item record

dc.contributor.authorSekuła, Alicja
dc.date.accessioned2015-01-23T19:20:44Z
dc.date.available2015-01-23T19:20:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1898-5084
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6071
dc.descriptionDOI: 10.13140/2.1.1234.9765pl_PL
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest analizie systemu wpłat na jedną z trzech części subwencji ogólnej - regionalną. Skupia się wyłącznie na szczeblu wojewódzkim samorządu terytorialnego. Zakres czasowy obejmuje lata 2010-2012. Zakres przestrzenny obejmuje wszystkie województwa, jednak analizy przeprowadzone zostały z punktu widzenia jednego z nich - mazowieckiego, gdyż w większości lat jest ono jedyną jednostką wnoszącą opłaty tę część, zwaną również "janosikowym". Rozważania teoretyczne przedstawiono na tle idei redystrybucji poziomej. Omówiono ponadto wyroki Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zasad obliczania wpłat nakazujące skorygować mechanizm w 2015 roku. Część analityczna zawiera dane o wysokości dochodów podatkowych decydujących o wielkości wpłat, kwotach (na 1 mieszkańca) wpłacanych przez wybrane województwa oraz o ich wpływie na sytuację dochodową. Na podstawie analiz wpływu systemu na dochody sformułowano zalecenia jego modyfikacji. Dotyczą m.in. skrócenia przesunięcia czasowego (do obliczenia wielkości wpłat służą dochody uzyskane 2 lata wcześniej), wprowadzenia górnego limitu wpłat w stosunku do dochodów czy też zastosowania demograficznych współczynników korekcyjnych pozwalających uwzględnić ludność faktycznie zamieszkującą region i korzystającą z jego infrastruktury. Celem zmian jest powstanie nowego modelu mechanizmu wpłat pozwalającego nawet największym płatnikom na prowadzenie polityki rozwoju finansowanej dochodami własnymi. W artykule zwrócono też uwagę, że zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie "janosikowe" nie jest główną przyczyną problemów finansowych mazowieckiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Rzeszowskipl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectfinanse województw samorządowychpl_PL
dc.subjectmazowieckiepl_PL
dc.subjectjanosikowepl_PL
dc.subjectdochody jednostek samorządu regionalnegopl_PL
dc.subjectredystrybucja poziomapl_PL
dc.subjectczęść regionalna subwencji ogólnejpl_PL
dc.titleWpłaty na część regionalną subwencji ogólnej – aspekty teoretyczne oraz doświadczenia praktyczne (ze szczególnym uwzględnieniem dochodów województwa mazowieckiego)pl_PL
dc.title.alternativeEfektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowejpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationPolitechnika Gdańskapl_PL
dc.description.epersonAlicja Sekuła
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska