Now showing items 21-40 of 474

  • Imperfekcje stalowych zbiornikow walcowych, przyczyny ich powstawania, sposoby ograniczania 

   Ziółko, Jerzy (Konferencja: Problemy Eksploatacyjne Baz Magazynowych Produktów Naftowych, Centrum Edukacji ALIAS, 1999-05-11)
   Omówiono imperfekcje kształtu spowodowane złą geometrią blach, spawaniem i nierównomiernym osiadaniem fundamentu oraz imperfekcje materiałowe występujące podczas budowy cienkościennych zbiorników stalowych o dużej pojemności ...
  • Distribution of stresses into steel tank shells induced by executive errors 

   Kowalski, Dariusz (Latest Advances in Tank Construction Including Problems of Earthquake Resistance'' Moscow State Building University - International Association for Shells and Spatial Structures - IASS - Working group 1 - "Tanks and Silos'', Moscow State Building University. Moskwa, 1999, 1999-10-12)
   Reasons for the arising of defects in shells of steel storage tallk uроn its рrоduсtion and erection are considered оп the example of steel tank with volume 50 000 м3 recently built in Poland. Exact саlculations confirm ...
  • Standardisation of Data Set Under Different Measurement Scales. 

   Jajuga, Krzysztof; Walesiak, Marek (Springer-Verlag, 2000)
   Standardisation of multivariate observations is the important stage that precedes the determination of distances (dissimilarities) in clustering and multidimensional scaling. Different studies (e.g. Milligan and Cooper ...
  • The Fuzzy Approach to Energy Losses Calculations in Low Voltage Distribution Networks 

   Nazarko, Joanicjusz; Styczynski, Zbigniew A.; Popławski, Mirosław (IEEE, 2000)
   The occurrence of electric energy losses is connected with the energy production, transmission and distribution processes. The proper computing of electric energy losses is one of the most complex problems in power ...
  • Estymacja parametrów liniowych modeli 

   Czaja, Józef; Preweda, Edward (Modelowanie danych przestrzennych, Warszawa, 2000, 2000)
   W pracy sformułowano kryterium doboru liczby obserwacji do estymacji parametrów modelu. Następnie dokonano analizy uogólnionego modelu liniowego. Estymacji parametrów tego modelu dokonano MNK przy uwzględnieniu warunków ...
  • Segmentacja rynku. Kryteria i metody 

   Walesiak, Marek (Wydawnictwo AE w Krakowie, 2000)
   Na podstawie literatury przedmiotu w artykule przedstawiono wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne dotyczące segmentacji rynku. Scharakteryzowano w tym kontekście: - przydatność wykorzystywanych zmiennych będących ...
  • Modelling of electrical power distribution systems by application of experimental design 

   Nazarko, Joanicjusz (IEEE, 2000)
   The purpose of this paper is to demonstrate the application of the method of experimental design to the analysis of electrical power distribution systems. The theory of experimental design allows us to construct and ...
  • Prognozowanie kierunków rozwoju aglomeracji miejskich z zastosowaniem wnioskowania rozmytego 

   Nazarko, Joanicjusz; Jakuszewicz, Ireneusz (AP-PTC-WAT, 2000)
   Artykuł prezentuje podstawowe założenia metody prognozowania kierunków rozwoju aglomeracji miejskich z zastosowaniem wnioskowania rozmytego. Prognoza taka jest podstawą do planowania rozbudowy infrastruktury technicznej ...
  • Modelowanie rozmyte w obliczeniach sieci elektroenergetycznych 

   Nazarko, Joanicjusz; Popławski, Mirosław; Zalewski, Wojciech (Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2000)
   Efektywne wykorzystanie dostępnych danych stanowi zwykle największą trudność w modelowaniu stanów pracy systemu elektroenergetycznego. Analiza stanu systemu dokonana na podstawie nieaktualnych lub błędnych informacji może ...
  • Konstrukcja zbiornika o pojemności V=75000 m3 dwupłaszczowego i z podwójnym dnem 

   Ziółko, Jerzy; Supernak, Ewa; Borek, Przemysław; Jędrzejewski, Marek; Kowalski, Dariusz (Konferencja Naukowo - Techniczna "Problemy eksploatacyjne baz magazynowych produktów naftowych", Centrum Edukacji "ALIAS", Poznań, 2000, 2000-05-15)
   Przedstawiono budowę nowozaprojektowanego zbiornika magazynowego o pojemności V=75 000 m3 przeznaczonego do magazynowania paliw płynnych. Zbiornik został zaprojektowany jako dwupłaszczowy i dwudenny z pływającym dachem ...
  • The Structure of the Tank Having Capacity V=75.000 m3 with Double Wall and Bottom 

   Ziółko, Jerzy; Supernak, Ewa; Borek, Przemysław; Jędrzejewski, Marek; Kowalski, Dariusz (International Colloquium - New Decisions in Designing and Building of Metallic Tnaks. International Association for Shell and Spatial Structures IASS. Working Group 1. Tanks and Silos, 2000-06-13)
   A design for an oil tank of 75 000 m3 capacity has been discussed. The tank is an ecologically safe object with respect to its use of a double shell and a double bottom with a monitoring system of some possible leakages.
  • Tank construction of 75 000 m3 capacity with double shell and double bottom 

   Ziółko, Jerzy; Supernak, Ewa; Borek, Przemysław; Jędrzejewski, Marek; Kowalski, Dariusz (C-PRESS, 2000-09-27)
   A design for an oil tank of 75 000 m3 capacity has been discussed. The tank is an ecologically safe object with respect to its use of a double shell and a double bottom with a monitoring system of some possible leakages. ...
  • Correctness of work execution in tank construction in statistics 

   Kowalski, Dariusz (2000-09-27)
   The results of a statistical analysis related to preliminary values and their later geometrical imperfections deveIoped in course of the operationaI use of large capacity tank structures made in recent years are presented. ...
  • Computer-based strategy for fault location and service restoration in electric power distribution systems 

   Nazarko, Joanicjusz (IASTED/ACTA Press, 2001)
   This paper presents a method for solution the problem of optimization of the process of faulted section localization, with the simultaneous re-routing of supply to customers. The criterion fiunction in the model is the ...
  • Prowokowanie emocji w reklamie. Kontrowersje wokół reklamy 

   Kozłowska, Anna (Instytut Etyki Biznesu PAN, 2001)
   Założenie o perswazyjnej roli reklamy wynika jednakże nie tylko z definicji, ale w dużej mierze z ograniczanej coraz bardziej informacyjnej roli reklamy, na rzecz perswazyjnej. Działanie współczesnego komunikatu reklamowego ...
  • Badania tensometryczne stalowych płaszczy zbiorników z imperfekcjami kształtu 

   Kowalski, Dariusz (Xth International Scientific-Technical Conference ''Metal structures - Gdańsk 2001''. Gdańsk, 6-8.06.2001, 2001-06-06)
   PL: W referacie przestawiono wyniki pomiarów tensometrycznych zmienności naprężeń w powłoce z deformacjami kształtu. Pomiary przeprowadzono na płaszczu zbiornika stalowego na paliwa płynne, o pojemności V=12.000 m3, ...
  • Propozycja uogólnionej miary odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej 

   Walesiak, Marek (Internetowa Oficyna Wydawnicza. Centrum Statystyki Regionalnej, 2002)
   W artykule zaproponowano uogólnioną miarę odległości GDM możliwą do zastosowania dla zmiennych mierzonych na skali ilorazowej i (lub) przedziałowej oraz dla zmiennych porządkowych. W konstrukcji uogólnionej miary odległości ...
  • Problemy wyboru w procedurze conjoint analysis 

   Walesiak, Marek (Wydawnictwo AE w Krakowie, 2002)
   W artykule w syntetycznym ujęciu zaprezentowano procedurę conjoint analysis. Scharakteryzowano te kroki procedury, które wymagają zasadniczych rozstrzygnięć decyzyjnych z punktu widzenia metodologii conjoint analysis. ...
  • Fakt historyczny w dziejach farmacji zdefiniowany metodologicznie 

   Gorski, Peter; Radomski, Andrzej (Wydawnictwo Kontekst, 2002)
   artykuł poświęcony możliwości zastosowania koncepcji L. Flecka i T. Kuhna do badania dziejów medycyny i farmacji
  • Spójność jakości technicznej i funkcjonalnej w działalności nowoczesnego uniwersytetu 

   Dominiak, Piotr; Leja, Krzysztof; Drapińska, Anna (Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 2002)