Show simple item record

dc.contributor.authorMirczak, Anna
dc.date.accessioned2015-02-01T16:44:45Z
dc.date.available2015-02-01T16:44:45Z
dc.date.issued2014-12
dc.identifier.citationMIRCZAK, Anna. Czynniki determinujące ryzyko niedożywienia osób starszych ze środowiska wiejskiego. Medycyna Środowiskowa-Environmental Medicine, 2014, 17.4: 68-75.pl_PL
dc.identifier.issn1505-7054
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6114
dc.description.abstractWstęp. Ryzyko niedożywienia wzrasta wraz z wiekiem i według danych epidemiologicznych, dotyczy około 5–10% populacji ludzi starszych. Wczesne rozpoznanie oraz leczenie niedożywienia w grupie osób starszych może zapobiec ich hospitalizacji, ograniczyć liczbę powikłań, zmniejszyć śmiertelność, a także poprawić jakość życia. Celem prezentowanej pracy była ocena zwyczajów żywieniowych oraz ocena czynników determinujących ryzyko niedożywienia wśród starszych mieszkańców wsi. Ponadto, prowadzone badania miały na celu zbadanie wpływu niedożywienia na poziom jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia badanych seniorów. Materiał i metody. Grupę badanych stanowiły 203 osoby w wieku 65 lat i powyżej, mieszkające na obszarach wiejskich. Ryzyko niedożywienia oceniono za pomocą skali NSI Determine Checklist. Analizę zebranego materiału wykonano z wykorzystaniem pakietu statystycznego IBM SPSS 19 dla Windows. Wyniki. Większość badanej grupy stanowiły kobiety (61,6%). Wysokie i średnie ryzyko niedożywienia dotyczyło odpowiednio 42,2% i 33,2% respondentów i było silnie uwarunkowane płcią żeńską, niskim poziomem wykształcenia oraz złą sytuacją materialną. Wnioski. Determinantami ryzyka niedożywienia osób starszych mieszkających na obszarach wiejskich była: płeć, poziom wykształcenia oraz sytuacja materialna. Ponadto, osoby z grupy średniego i wysokiego poziomu niedożywienia, istotnie gorzej oceniały swoją jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMedycyna Środowiskowa - Environmental Medicinepl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectwieśpl_PL
dc.subjectosoby starszepl_PL
dc.subjectjakość życia uwarunkowana stanem zdrowiapl_PL
dc.subjectniedożywienie osób starszychpl_PL
dc.titleCzynniki determinujące ryzyko niedożywienia osób starszych ze środowiska wiejskiegopl_PL
dc.title.alternativeRisk factors of malnutrition among the elderly living in rural areaspl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationKatedra Gerontologii Społecznej, Instytut Pracy Socjalnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonAnna Mirczak
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska