Show simple item record

dc.contributor.authorKlimczuk, Andrzej
dc.date.accessioned2015-02-04T19:22:00Z
dc.date.available2015-02-04T19:22:00Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationA. Klimczuk, Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego (Medialabs in the Context of Generations Solidarity and Robotics Divide), [in:] A. Wąsiński, Ł. Tomczyk (eds.), Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Wyd. Śląsk, Katowice 2013, pp. 184-215.pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6126
dc.description.abstractOpracowanie przybliża wyzwania związane ze starzeniem się populacji ludzkich przyw uwzględnieniu wyłaniania się społeczeństw i gospodarek kreatywnych. Na początku XXI wieku przemianom pracy i czasu wolnego towarzyszą kwestie utrzymania solidarności pokoleń i przeciwdziałania wykluczeniu robotycznemu. W artykule zarysowane zostały najważniejsze cechy nowych instytucji kultury typu "medialab", laboratoriów mediów, które mogą zostać wykorzystane do realizacji działań na rzecz kształtowania pozytywnych odpowiedzi wobec tych wyzwań w ramach wspierania rozwoju "srebrnej gospodarki" i gerontechnologii. Zwraca się również uwagę na potrzeby i możliwości umocowania ich w politykach rozwoju międzypokoleniowości.pl_PL
dc.description.abstractEssay approximates challenges of an ageing population and emergencing creative societies and economies. In the early XXI century transformations of work and leisure time is accompanied by issues of maintaining the solidarity of generations and preventing robotic exclusion. The article outlines the most vital features of the medialabs - new type of cultural institutions which can be used to implement actions towards the development of positive responses to these challenges by supporting development of the silver economy and gerontechnology. Work also draws attention to the needs and possibilities of attachment them into the development of intergenerational policies.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Śląskpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectcreative society and economypl_PL
dc.subjectkreatywne społeczeństwo i gospodarkapl_PL
dc.subjectsolidarity of generationspl_PL
dc.subjectsolidarność pokoleńpl_PL
dc.subjectwykluczenie robotycznepl_PL
dc.subjectrobotics dividepl_PL
dc.subjectgerontechnologiapl_PL
dc.subjectsrebrna gospodarkapl_PL
dc.subjectmedialaben
dc.subjectsilver economyen
dc.subjectgerontechnologyen
dc.titleMedialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznegopl_PL
dc.title.alternativeMedialabs in the Context of Generations Solidarity and Robotics Divideen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.description.epersonAndrzej Klimczuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.