Show simple item record

dc.contributor.authorKlimczuk, Andrzej
dc.date.accessioned2015-02-04T19:28:37Z
dc.date.available2015-02-04T19:28:37Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationA. Klimczuk, Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej (Cultural and creative industries in the culturally diverse region. Barriers and challenges from the regional policy perspective), [in:] R. Ulatowska (ed.), Przemysły kreatywne 2.0.12, Fundacja Rozwoju Kina, Kraków 2013, pp. 72-80.pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6129
dc.description.abstractCelem opracowania jest przybliżenie analiz dotyczących dwóch wymiarów wykorzystania potencjału kultury województwa podlaskiego: zróżnicowania kulturowego oraz rozwoju przemysłów kultury i kreatywnych. Artykuł stanowi odpowiedź na spostrzeżenia z recenzji raportu końcowego projektu "Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim". W pierwszej kolejności omówiono podstawowe pojęcia i uwarunkowania regionalne tych wymiarów wykorzystania potencjału kultury. Następnie przybliżono główne obserwacje, wnioski i rekomendacje pochodzące z wyników badań. Całość uzupełniono o dodatkowe spostrzeżenia i wskazówki dla podmiotów związanych z prowadzeniem polityki regionalnej.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this paper is closer analyzes of two dimensions of Podlaskie Voivodship culture potential: cultural diversity as well as development of cultural and creative industries. The article is a response to the findings of "Diagnosis of participation in culture in Podlaskie" final report review. This article first describes the basic concepts and regional conditions of cultural potential dimensions. Then brought closer the main observations, conclusions and recommendations derived from research results. Whole essay was supplemented with additional insights and guidance for those involved in conducting of regional policy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherFundacja Rozwoju Kinapl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectPodlaskie Voivodeshipen
dc.subjectculture industriesen
dc.subjectprzemysły kulturypl_PL
dc.subjectzróżnicowanie kulturowepl_PL
dc.subjectwojewództwo podlaskiepl_PL
dc.subjectprzemysły kreatywnepl_PL
dc.subjectpolityka regionalnapl_PL
dc.subjectcultural diversityen
dc.subjectcreative industriesen
dc.subjectregional policyen
dc.titlePrzemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnejpl_PL
dc.title.alternativeCultural and creative industries in the culturally diverse region. Barriers and challenges from the regional policy perspectiveen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.description.epersonAndrzej Klimczuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.