Show simple item record

dc.contributor.authorKlimczuk, Andrzej
dc.date.accessioned2015-02-04T19:45:56Z
dc.date.available2015-02-04T19:45:56Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationA. Klimczuk, Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa (Silver Economy in the State Strategic Documents), [in:] J. Osiński, M. Pachocka (eds.), Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2013, pp. 461-472.pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6136
dc.description.abstractJednym z głównych wyzwań współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego jest proces starzenia się ludności. Złożony charakter zmian z nim związanych uzasadnia podejmowanie interwencji uwzględniających wyzwanie utrzymania solidarności pokoleniowej i przeciwdziałania wykluczeniu robotycznemu. Opracowane przybliża koncepcję srebrnej gospodarki jako systemu gospodarczego opartego na zaspokajaniu potrzeb starzejących się społeczeństw. W artykule przedstawione zostały założenia budowy srebrnej gospodarki zawarte w wybranych dokumentach projektu cywilizacyjnego "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności". Podsumowanie obejmuje wnioski z przeprowadzonej analizy strategii oraz postulaty co do kierunków dalszych badań.pl_PL
dc.description.abstractOne of the main challenges of the contemporary socio-economic development is the process of population ageing. The complexity of the changes associated with it justifies interventions taking into account the challenge of generational solidarity maintenance and robotics divide prevention. Article introduces the concept of silver economy - an economic system based on meeting the needs of ageing populations. This paper present the assumptions of building the silver economy contained in selected documents which are a part of civilizational project "Poland 2030. The Third Wave of Modernity." Summary include conclusions from the strategy analysis and postulates of further research directions.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowejpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectrozwój lokalnypl_PL
dc.subjectwykluczenie robotycznepl_PL
dc.subjectrobotics dividepl_PL
dc.subjectgerontechnologiapl_PL
dc.subjectzarządzanie strategicznepl_PL
dc.subjectsrebrna gospodarkapl_PL
dc.subjectsilver economypl_PL
dc.subjectrozwój regionalnypl_PL
dc.subjectregional developmenten
dc.subjectlocal government and local developmenten
dc.subjectgerontechnologyen
dc.subjectstrategic managementen
dc.titleSrebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwapl_PL
dc.title.alternativeSilver Economy in the State Strategic Documentsen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.description.epersonAndrzej Klimczuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.